Islamic Message

Tungkol sa atin"

Ang website na ito ay para sa mga taong may iba't ibang pananampalataya na naghahangad na maunawaan ang Islam at Muslim. Naglalaman ito ng maraming mga libro na nagbibigay kaalaman, video, mga audio at artikulo tungkol sa iba't ibang aspeto ng Islam.

Mga Itinatampok na Libro

Muhammad Ang Sugo ng Allah

Muhammad Ang Sugo ng Allah ...

Mga Propeta

Hisnul Muslim

Hisnul Muslim ...

Magsanay sa

Ang Totoong Mensahe ni Cristo Jesus

Ang Totoong Mensahe ni Cristo Jesus ...

Ang Islam ang katotoh...

Ang Quran at makabagong siyensiya

Ang Quran at makabagong siyensiya ...

Ang Banal na Quran

Ang Maiksing Pamatnubay Tungo sa pang unawa sa taharah at Salat

Ang Maiksing Pamatnubay Tungo sa pang unawa sa tah ...

Magsanay sa

Ang Aking Dakilang Pag-ibig para kay Jesus ay nagdala sa Akin sa Islam

Ang Aking Dakilang Pag-ibig para kay Jesus ay nagda ...

Mga Propeta

si jesus sa islam

si jesus sa islam ...

Comparative Religion

ANG MGA KARAPATAN NG TAO SA ISLAM

ANG MGA KARAPATAN NG TAO SA ISLAM ...

Ang Islam ang katotoh...

Paliwanag ng Huling ikasampu ng Quran

Explanation of the Last Tenth of the Quran ...

Ang Banal na Quran

Ang Susi sa Pag-unawa sa ISLAM

Ang Susi sa Pag-unawa sa ISLAM ...

Magsanay sa

Ang Babae sa Islam

Ang Babae sa Islam ...

Babae sa islam

Natuklasan Mo na ba ang Tunay Nitong Ganda?

Natuklasan Mo na ba ang Tunay Nitong Ganda? ...

Pananampalataya

Ang Talakayan ng Kristiyano at Muslim

Ang Talakayan ng Kristiyano at Muslim ...

Comparative Religion

‘S E X’ SA PANANAW NG ISLAM

‘S E X’ SA PANANAW NG ISLAM ...

Magsanay sa