Rreth Nesh

Kjo faqe në internet është për njerëz me besime të ndryshme që kërkojnë të kuptojnë Islamin dhe muslimanët. Ai përmban shumë libra informues, video, audios dhe artikuj në lidhje me aspekte të ndryshme të Islamit.

Dhe përmbajnë qendrat më islamike në të gjithë botën

Nëse dëshironi të bisedoni me dikë për të mësuar më shumë rreth Islamit dhe pyetjeve tuaja t'ju përgjigjen personalisht - pa presion - na telefononi duke klikuar ikonën WhatsApp më poshtë. Ju gjithashtu mund të na dërgoni me email ose të dërgoni një mesazh

Librat e ve�uar

UDHËZUES I ILUSTRUAR MBI ISLAMIN

UDHËZUES I ILUSTRUAR MBI ISLAMIN ...

besim

BIBLA KUR'ANI DHE SHKENCA

BIBLA KUR'ANI DHE SHKENCA ...

Feja krahasuese

Bazat e Teuhidit – Monoteizmi Islam

Bazat e Teuhidit – Monoteizmi Islam ...

besim

NUK KA KOHA KOHA T FOR T B BNI NJUS MUSLIMAN

NUK KA KOHA KOHA T FOR T B BNI NJUS MUSLIMAN ...

besim

a keni zbuluar bukurinë e tij

a keni zbuluar bukurinë e tij ...

Islami është e vërtet...

Libri i Tevhidit

Libri i Tevhidit ...

besim

TAKIMI I MUSLIMANIT ME KRISTIANIN

TAKIMI I MUSLIMANIT ME KRISTIANIN ...

Feja krahasuese

Artikuj t� preferuar