Books

තෝරාගත් ප්‍රශ්න: ඉස්ලාම් ගැන නිතර අසන ප්‍රශ්න ශබ්දකෝෂයෙන්

තෝරාගත් ප්‍රශ්න: ඉස්ලාම් ගැන නිතර අසන ප්‍රශ්න ශබ්දක ...

සිංහල سنهالى

උදේ සහ සවස කිව යුතු ප්‍රාර්ථනා

උදේ සහ සවස කිව යුතු ප්‍රාර්ථනා ...

සිංහල سنهالى

සැකයට පිළිතුරු දෙන්න 2

සැකයට පිළිතුරු දෙන්න 2 ...

සිංහල سنهالى

සැකයට පිළිතුරු දෙන්න 1

සැකයට පිළිතුරු දෙන්න 1 ...

සිංහල سنهالى

ඉස්ලාමයේ කාන්තාවක් 2

ඉස්ලාමයේ කාන්තාවක් 2 ...

සිංහල سنهالى