About Us

Този уебсайт е за хора от различни вероизповедания, които се стремят да разберат исляма и мюсюлманите. Той съдържа много информативни книги, видеоклипове, аудио и статии за различни аспекти на исляма.

И съдържат най-ислямските центрове в цял свят

Ако искате да разговаряте с някого, за да научите повече за исляма и да отговорите на въпросите си лично - без натиск - обадете ни се, като щракнете върху иконата WhatsApp по-долу. Можете също да ни изпратите имейл или да изпратите съобщение.