BAGAIMANA BERWUDU BAGI ORANG YANG SEDANG MELAKUKAN PENGOBATAN DI WAJAHNYA?

BAGAIMANA BERWUDU BAGI ORANG YANG SEDANG MELAKUKAN PENGOBATAN DI WAJAHNYA?
كيف يتوضأ من وضع علاجا ع وجهه؟
[ Indonesia - Indonesian - 􀆿 [ إندوني
Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajid

Penterjemah: www.islamqa.info
Pengaturan: www.islamhouse.com
رمجة: موقع لإسلام سؤ ل وجوب ا ا ا
ﺗ islamhouse نسيق: موقع
2013 - 1434
2
BAGAIMANA BERWUDU BAGI ORANG YANG
SEDANG MELAKUKAN PENGOBATAN DI
WAJAHNYA?
Saya seorang gadis yang membalurkan krim di wajah saya
berdasarkan resep dokter. Dia bekata, 'Krim ini tidak boleh
terkena air minimal selama dua belas jam' dan saya alhamdulillah
seorang muslimah, maka saya harus berwudu, sedangkan saya
khawatir air akan mengenai krim tersebut. Apakah saya boleh
hanya mengusapa bagian yang tidak ada krimnya, atau
bagaimana?
Alhamdulillah.
Jika pada wajah terdapat sakit kulit dan dokter telah
memberikan resep berbentuk krim yang dibalurkan diatasnya
serta berpesan tidak boleh terkena air selama sekian jam agar
krim tersebut tetap ada agar dapat menyembuhkan, maka
dalam kondisi tersebut, maka dia boleh menghindari tempattempat
yang ada krimnya dari air wudu, dan cukup membasuh
anggota wudu yang tidak ada krimnya. Kemudian dia
bertayammum sebagai pengganti membasuh muka. Hal
tersebut boleh terus dilakukan hingga tidak diperlukan lagi
membalurkan krim di muka.
Wallaha'lam.

< PREVIOUS NEXT >