Labarai

FALALAR AZUMIN KWANA SHIDA SHAWAL

An kar~o daga Abu Ayyoob Al-ansaari Allah Ya yarda da shi ya ce: Manzon Allah Sallallahu Alaihi wa Sallam ya ce: “Duk wanda ya azumci ramadan sannan ya azumci kwanaki shida na shawwal, to kamar idan ya azumci shekara baki daya”. [Muslim]

An kar~o daga Thawbaan Allah Ya yarda da shi ya ce: Manzon Allah Sallallahu Alaihi wa Sallam ya ce: “Azumin ramadan yana azumin wata goma, azumin kwana shida (Shawwal) kuma azumi biyu ne. watanni, don haka duka biyu daidai suke da azumin shekara. a wata ruwayar kuma ya ce: “Duk wanda ya azumci kwanaki shida bayan ya yi buda baki [ramadan], kamar ya azumci shekara ne, Allah madaukakin sarki yana cewa: {Duk wanda ya zo [ranar kiyama]. ] da kyakkyawan aiki na da kwatankwacinsa ninki goma [6:160]." sahihi]

amfani da hukunce-hukunce:

na farko: falalar azumin kwana shida na watan shawwal, da cewa duk wanda ya azumce su bayan watan ramadan zai kasance kamar ya azumci rayuwarsa ne gaba daya. wannan babban falala ne kuma babban aiki ne.

na biyu: rahamar Allah Madaukakin Sarki ga bayinsa da ba su lada mai yawa a kan kananan ayyukansu.

na uku: an so a azumci kwanaki shida nan da nan don amsa umurnin yin takara da ayyuka na qwarai da ka da musulmi ya keve su ko wani abu ya shagaltu da shi daga yin azuminsu.

na hudu: ya halatta a azumci kwanaki shida a farkonsa, a tsakiya ko a karshen shawwal, a jere ko kuma a yanke. duk wannan halal ne, kuma duk abin da musulmi ya ga dama ya halatta kuma ya cancanci lada to Allah Ta’ala ya karbe shi daga gare shi. [al-mughni dan sharh an-nawawi]

Na biyar: musulmin da ya rasa wasu kwanaki a ramadan ya fara rama wadannan kwanaki sannan ya azumci kwanaki shida na shawwal bisa ma'anar hadisin. Annabi Sallallahu Alaihi Wasallama ya ce: "Duk wanda ya azumci ramadan..." ma'ana ya azumci watan gaba daya, kuma wannan ba ya shafi musulmin da ya rasa wasu kwanaki na ramadan har sai ya rama musu. haka nan, 'yantar da kai daga wajibci ana ba da fifiko ga yin aikin da aka ba da shawarar.

Na shida: Allah madaukakin sarki ya sanya ibada ta gaba da bin ta na son rai, kamar sallar sunnah ta tabbata kafin sallar farilla da bayan sallar farilla da halaccin azumin sha’aban da kwanaki shida na shawwal alhalin wajibi ne. azumin ramadan yana tsakaninsu.

Na bakwai: Ibadar son rai tana ramawa nakasuwar da ke faruwa a cikin ibadun da suka wajaba. Musulmin da ya cancanci aikin addini to lallai zai aikata wani abu da zai rage ladan azuminsa ko ya bata masa ladan, kamar maganganun da ba dole ba, kallon da ba a kamewa, da makamantansu.Posts na kwanan nan

QISSAR ANNABI ISA -AM ...

QISSAR ANNABI ISA -AMINCIN ALLAH A GARE SHI- DAGA CIKIN AL-QUR'ANI MAI GIRMA

SAKO DAGA MUSULMI MAI ...

SAKO DAGA MUSULMI MAI WA'AZI ZUWA GA MUTUM KIRISTOCI

FALALAR AZUMIN KWANA ...

FALALAR AZUMIN KWANA SHIDA SHAWAL

TAKAITACCEN BAYANI MA ...

TAKAITACCEN BAYANI MAI ANFANI GA SABON SHIGA MUSULUNC