IREO ZAVATRA TSY AZO TSINOTSINOAVIN'NY ZAZA SILAMO NY FAHAIZANA AZY