Artiklar

Ett brev till Rasmus Paludan Du har gjort det igen. Än en gång så har du valt att bränna ett exemplar av Koranen, vilket ledde till en stor uppståndelse och en massa problem i vårt land. Jag tänker inte skriva här om alla problem du orsakat här, likt att de provokationer du gjort orsakade våldsamma upplopp, som ledde till att hundratals skadades, egendom förstördes och att tiotals miljoner kronor av svenska skattepengar slängdes i sjön. Jag tänker inte heller skriva om att den senaste gången du nu brände Koranen ledde till en politisk kris för Sverige och att en omfattande svensk bojkott kommer att skada vår ekonomi. Jag tänker inte heller skriva om dig som person och att du sitter och sexchattar med unga pojkar, hur hemskt det än är. Det jag däremot tänkte skriva om är den boken du väljer att bränna. Detta är inte vilken bok som helst, utan vår Skapares bok. Vår Skapare som skapat alla människor, inklusive dig. De första verserna av Koranen som uppenbarades var: ”LÄS I din Herres namn, Han som har skapat - skapat människan av en grodd som sätter sig fast! Läs! Din Herre är den Främste Givaren, som har lärt [människan] pennans [bruk], lärt människan vad hon inte visste!” (Koranen 96: 1 – 5). Dessa verser tyder på hur viktigt det är att människan ska läsa generellt, men i synnerhet att man läser den här boken. Detta är ju vår Skapares bok, som är ett budskap till oss. Däremot står det efter dessa verser om ett problem som hindrar människan från att läsa och förstå vår Skapares budskap: ”Nej, människans högmod går verkligen över alla gränser då hon tror sig vara fri från allt beroende” (Koranen 96: 6 – 7). Det är just människans högmod som hindrar henne från att läsa, lära sig och dra nytta. Hade du dock tagit sig tiden att verkligen läsa Koranen, så skulle man se att den är ett ljus och inte ett mörker som du framställer den som,”Människor! Ni har tagit emot bevis [för sanningen] från er Herre och Vi har gett er ett klart ljus [som skall lysa er].” (Koranen 4:174) och man skulle finna att den är ett läkemedel för oss och inte en skada, ”Människor! Ni har nu fått ta emot förmaningar och varningar från er Herre och ett läkemedel mot det [onda] som bor i människors bröst, och vägledning och nåd för dem som tror.” (Koranen 10:57), och att den vägleder oss till det som är rätt och inte det som är fel, ”Denna Koran vägleder [människan] till den rätta, den raka vägen” (Koranen 17:9]. Koranen är inte bara en religiös bok, utan har även haft en enorm påverkan på annan form av kunskap. Du kanske tror att jag säger detta för att jag är partisk. Ta inte mitt ord för det då. Den judisk-brittiska orientalisten Hartwig Hirschfeld, som annars brukade ha en negativ


inställning till islam, skrev dessa ord, ”We must not be surprised to find the Qoran regarded as the fountain-head of all the sciences. Every subject connected with heaven or earth, human life, commerce and various trades are commentaries on parts of the holy book. In this way the Qoran was responsible for great discussions, and to it was also indirectly due to the marvellous development of all branches of science in the Moslim world. This again not only affected the Arabs but also induced Jewish philosophers to treat metaphysical and religious questions after Arab methods”. [New Researches into the Composition and Exegesis of the Qoran (9)]. En person kommer dock endast att dra nytta av Koranen om man reflekterar över dess innebörd och använder sitt intellekt ” Så klargör Gud [Sina] budskap för er för att ni skall tänka över [dem]” (Koranen 2:219) ” Så klargör Gud Sina budskap för er; kanske skall ni använda ert förstånd.” (Koranen 2:242). Det verkar dock som att du inte använder det förstånd som Gud har skänkt dig och därför förstår du inte vilken vägledning det finns i denna bok ” Säg: "Denna [Skrift] ger alla som vill tro vägledning och bot [mot tvivel och okunnighet]; men för dem som inte vill tro har öronen täppts till och den känns som [en dimma] av blindhet [och elände] ” (Koranen 41:44). Jag är själv svensk och växte upp i en icke-muslimsk familj, och en gång i tiden så kände jag inte till något om Koranen. Däremot så ändrade jag mig och började läsa den och då förstod jag att denna bok inte kan vara skriven av en människa. Det är en övernaturlig bok som kan vägleda mig till det som är rätt i livet. Det är just detta jag vill från dig Rasmus. Om du hade gjort det så hade du förstått att den här boken är ett botemedel mot många av samhällets problem. Är det inte så att en stor del av befolkningen lider av ångest och depression? Är det inte cirka en miljon svenskar som behöver ta antidepressiva medel? Är det inte cirka 100 tusen svenskar som försöker begå självmord varje år? Det finns självklart många anledningar till varför folk mår dåligt och tillvägagångssätt till att man ska må bättre, men genom Koranen så ger Allah liv till döda själar ” ÄR DÅ den som var [andligen] död och som Vi väckte till liv och skänkte ljus, med vars hjälp han kan finna sin väg bland människorna, att likställa med den som [omges av] djupt mörker varifrån han inte kan komma ut?” (Koranen 6:122). Jag behöver inte berätta för dig Rasmus om vilken lycka islam har skänkt mig och vilken inverkan Koranen har på mitt liv. Fråga vilken svensk konvertit du än kan finna om vilken enorm lycka de känner efter de blivit muslimer och hur Koranen påverkar deras psykiska välmående. Vill inte du också bli lycklig? Rasmus, lider inte det svenska samhället av en extrem individualism, där en stor del av befolkningen lever helt ensamma utan att ha kontakt med andra? Är det inte så att många föräldrar inte får några besök


överhuvudtaget av sina egna barn? Läser vi inte i media om personer som hittas döda i sina lägenheter efter månader eller till och med år, utan att deras egna barn och släktingar frågat om dem? I Koranen så finner vi däremot: ” Er Herre har befallt, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom. Och [Han har anbefallt er] att visa godhet mot [era] föräldrar. Om en av dem eller båda uppnår hög ålder i din vård, var då inte otålig eller sträng mot dem, tillrättavisa dem inte, och tala alltid hövligt och vänligt till dem. Och sänk ödmjukt [ömhetens] vinge över dem och be: "Herre! När jag var liten vårdade och fostrade de mig [med kärlek]; förbarma Dig [nu] i Din nåd över dem!"” (Koranen 17:23 -24). Jag läste i nyheterna att du gifte dig år 2021 och att du sa till tidningen: ”Vi inser hur viktigt det är för danskar att få många barn. Vi ser fram emot att få många barn”. Skulle inte du vilja att dina barn ska behandla dig på det sättet som har nämnts i dessa koranverser? Rasmus, vad är det som skrämmer dig så mycket från Koranen och vad hatar du så mycket? Är det denna vers: ” GUD befaller att rätt och rättvisa skall råda [människor emellan och befaller dem] att göra gott och att vara givmilda mot de närmaste, och Han förbjuder alla skamlösa handlingar och allt som strider mot rimlighet och förnuft och allt som innebär en kränkning av andras rätt.” (Koranen 16:90)? Eller är det denna vers: ” Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar för att ni skall lära känna varandra” (Koranen 49:13)? Jag tror faktiskt att det är den första eller den andra versen du har problem med, utan ditt problem är att du varken läser eller reflekterar över Koranens budskap. Du har blivit så pass upptagen med att bränna upp den och skapa kriser för Sverige. Därför hoppas jag från dig, och alla andra svenskar också för den delen, att ni tar er tiden att verkligen läsa Koranen för att förstå dess budskap. Det är en bok till hela mänskligheten och ett budskap till oss alla! / Johannes (Abdullah as-Sueidi)Senaste inl?gg

DYGDEN ATT FASTA SEX ...

DYGDEN ATT FASTA SEX DAGARS SHAVAL

Ett brev till Rasmus ...

Ett brev till Rasmus Paludan

OM GUD ÄR BARMHÄRTIG, ...

OM GUD ÄR BARMHÄRTIG, VARFÖR EXISTERAR DET ONDA?