Matakai Guda Shide 6 Dazasu Kusantardamu Zuwa Ga Allah Alkacin Tsanani