articole

Muhammed (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în Biblie Ahmed Deedat Fundatia Taiba EDITURA SELAM 2006 Muhammed (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) în Biblie Această broşură “Muhammed în Biblie” - conţine dialogul dintre Ahmed Deedat, unul dintre cei mai mari învăţaţi musulmani în ştiinţele Bibliei şi un preot al Bisericii Reformate Olandeze. Faptul că limba lui maternă a fost engleza, l-a ajutat să poarte discuţii cu diferiţi învăţaţi creştini. Pe baza versetelor din Biblie, Ahmed Deedat a reuşit să le prezinte musulmanilor şi celor care primesc Islamul ca religie, adevărata imagine a acestuia în comparaţie cu Creştinismul. CE AFIRMĂ BIBLIA DESPRE MUHAMMED (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui)? CAPITOLUL 1. PRIMA MEA ÎNTÂLNIRE IMPORTANTĂ “Spune: 'Ce ziceţi voi, dacă se adevereşte că el este de la Allah şi voi îl tăgăduiţi, în vreme ce un martor dintre fiii lui Israel face mărturisire că este deopotrivă cu ea (cu Tora) şi el crede, în vreme ce voi vă arătaţi îngâmfaţi? Allah nu călăuzeşte neamul de nelegiuţi.” ( Sura Al-Ahkaf: 10). Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, Subiectul discuţiei din această seară (n.t.: acesta este textul unui discurs prezentat de autor în anii '70) “Ce afirmă Biblia despre Muhammed (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!)?”- va constitui, cu siguranţă o surpriză pentru mulţi dintre voi, deoarece cel care vi se adresează este un musulman. Cum se face că un musulman explică previziuni din Scriptura creştină şi cea ebraică? Tânăr fiind, cu aproximativ 30 de ani în urmă, am participat la o serie de conferinţe pe teme religioase ţinute de un teolog creştin, preotul 3 Fundatia Taiba Hiten, la “Teatrul Regal” din Durban. Papa sau Kissinger? Preotul prezenta profeţii din Biblie şi a mers până la a susţine că Biblia creştină a prezis ascensiunea Rusiei Sovietice şi Ultimele Zile. La un moment dat, el a detaliat dovezile conform cărora Cartea lui Sfântă nu-l excludea nici pe Papa din predicţiile ei. A vorbit pe larg, energic, cu scopul de a convinge publicul că “Bestia 666” menţionată în Cartea Revelaţiei - ultima carte din Noul Testament - este Papa, care este preotul lui Christos pe Pământ. Nu este tocmai potrivit pentru ca noi musulmanii să intervenim în această controversă dintre romano-catolici şi protestanţi. Apropo, ultima opinie despre “Bestia 666” din Biblia creştină este că aceasta ar fi Dr. Henry Kissinger. Învăţaţii creştini sunt deosebit de ingenioşi şi neobosiţi în eforturile lor de a-şi susţine părerea. Conferinţele susţinute de preotul Hiten m-au determinat să mă întreb, - dacă Biblia a prezis atât de multe lucruri, din care nu lipsesc Papa sau Israelul, - atunci cu siguranţă ar avea ceva de spus şi despre cel mai mare binefăcător al omenirii - Profetul Muhammed (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!). Destul de tânăr fiind, m-am hotărât să caut un răspuns. Am avut întrevederi cu nenumăraţi preoţi, am luat parte la conferinţe şi am citit tot ce îmi cădea în mână, legat de domeniul profeţiilor din Biblie. În cele ce urmează vă voi prezenta unul din aceste interviuri pe care l-am ţinut cu un preot al Bisericii Reformate Olandeze. (Dutch Reformed Church) Treisprezecele norocos Am fost invitat în Transvaal (n.t.: provincie situată în Republica Sud-Africană) să ţin un discurs cu ocazia sărbătoririi naşterii Profetului Muhammed (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!). Şi cum ştiam că în acea provincie limba vorbită este îndeosebi cea africană, am crezut că este de cuviinţă să acumulez un minimum de cunoştinţe în această limbă pentru a mă putea apropia mai uşor de oameni. Am deschis cartea de telefoane şi am început să sun la bisericile în care se vorbea africana. Le-am explicat preoţilor că aş fi interesat să port o discuţie cu ei, dar toţi m-au refuzat politicos găsind diferite scuze, mai mult sau mai puţin plauzibile. 4 Fundatia Taiba Numărul 13 a fost cu noroc. Al treisprezecelea apel m-a umplut de satisfacţie şi uşurare. Un preot pe nume Van Heerden a acceptat să ne întâlnim la dumnealui acasă în după-amiaza zilei de sâmbătă în care urma să sosesc în Transvaal. M-a întâmpinat prietenos pe verandă. Mi-a spus că ar dori ca şi socrul său din Free State, în vârstă de 70 de ani să asiste la discuţie, dacă nu am nimic împotrivă. Bineînţeles că nu mă deranja. Şi astfel, toţi trei ne-am aşezat în biblioteca preotului. De ce nimic? Am deschis discuţia cu întrebarea: “Ce menţionează Biblia despre Muhammed?” Fără nici cea mai mică urmă de ezitare, mi-a răspuns: “Nimic!” Am întrebat: “De ce nimic? Potrivit interpretării dumneavoastră, Biblia menţionează aşa de multe despre ascensiunea Rusiei Sovietice, despre Ultimele Zile şi chiar şi despre Papa (Romano - Catolicilor)!”. Mi-a spus: “Da, dar nu e nimic despre Muhammed!” La care eu iar am întrebat: “De ce nimic? Cu siguranţă acest om - Muhammed - căruia i se datorează transformarea unei comunităţi restrânse într-una răspândită pe întreg globul, numărând milioane de credincioşi, şi care - prin autoritatea lui - crede în: 1. Minunea naşterii lui Isus, 2. Faptul că Isus este Mesia (n.t.: cuvântul 'Mesia' provine din limba arabă şi ebraică 'meseha' care înseamnă 'a unge'. Semnificaţia religioasă este 'cel uns' - preoţii şi regii erau unşi pentru sfinţirea domniei lor. Cuvântul 'Mesia' tradus 'Christos' nu înseamnă Dumnezeu. Şi Cir este numit 'Christos' în Biblie: (Isaia 45:1), 3. Faptul că Isus i-a inviat pe morţi cu voia lui Dumnezeu şi că i-a vindecat pe cei orbi şi cei bolnavi de lepră cu voia lui Dumnezeu. Sigur această Carte trebuie să menţioneze ceva legat de acest mare conducător al oamenilor, care a avut numai lucruri frumoase de spus despre Isus şi mama lui, Maria (pacea fie asupra lor!).” Bătrânul din Free State a răspuns: “Fiule, eu citesc Biblia de 50 de ani şi dacă se menţiona ceva despre el, aş fi ştiut.” 5 Fundatia Taiba Nici un nume în vreuna dintre profeţii! La care eu am întrebat: “Potrivit afirmaţiilor dumneavostră, în Vechiul Testament nu sunt sute de preziceri legate de venirea lui Isus?”. Preotul a exclamat: “Nu sute, mii!” Le-am spus: “N-am de gând să contrazic cele '1001 de profeţi' din Vechiul Testament ce se referă la venirea lui Isus Christos, pentru că întrega lume musulmană l-a acceptat şi fără mărturia vreunei profeţii biblice. Nouă musulmanilor ne-a fost de ajuns încuviinţarea lui Muhammed pentru a accepta adevărul despre Isus şi există astăzi în întreaga lume nu mai puţin de 900 milioane de adepţi ai lui Muhammed (n.t.: cartea a fost scrisă pentru prima dată în anul 1976 şi deci cifra nu mai este valabilă în zilele noastre), adepţi care îl iubesc şi îl respectă pe acest măreţ Mesager al lui Dumnezeu - fără să fie nevoie să fie convinşi de dovezi din scrierile biblice ale creştinilor.” “Din 'miile' de profeţii la care vă referiţi, aţi putea, vă rog, să-mi daţi măcar un exemplu în care Isus este menţionat cu numele? Termenul 'Mesia' tradus 'Christos' nu este un nume, ci un titlu. Există vreo prezicere în care se menţionează că numele lui Mesia va fi Isus şi că numele mamei sale va fi Maria, că presupusul lui tată va fi Iosif Tâmplarul, că o să se nască în timpul regelui Irod? NU! Astfel de detalii nu există! Atunci cum puteţi concluziona că acele '100 de profeţii' se referă la Isus?” Ce este o profeţie? Preotul mi-a răspuns: “Vezi tu, profeţiile sunt descrieri în cuvinte a ceea ce se va întâmpla în viitor. Când acel fapt chiar se întâmplă, vedem clar (de necontestat) în aceste profeţii împlinirea a ceea ce fusese prezis în trecut.” Am afirmat: “Deci ceea ce faceţi voi de fapt este deducere, gândiţi, puneţi cap la cap.” Mi-a spus: “Da”. La rândul meu, am zis: “Dacă asta e ceea ce faceţi voi cu cele '1001 de profeţii' pentru a vă susţine afirmaţia privind autenticitatea lui Isus, de ce n-am adopta şi noi aceeaşi tactică în ceea ce-l priveşte pe Muhammed (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!)? n.t.: [Numele Muhammed este menţionat în Cântarea lui Solomon 5:16. Cuvântul din limba ebraică folosit este 'Mahmudim'. Literele finale 'im' reprezintă desinenţa de plural care, în acest context, exprimă respectul, măreţia şi grândoarea. Fără 'im' numele ar fi Mahmud care însemnă 'perfecţiunea iubirii' în versiunea autorizată a Bibliei sau 'cel lăudat', 'cel demn de laudă', adică Muhammed.] 6 Fundatia Taiba Preotul a recunoscut că este o propunere echitabilă, o cale acceptabilă de-a trata problema. L-am rugat să deschidă Deuteronomul, capitolul 18, versetul 18, ceea ce a şi făcut. Am recitat pe de rost versetul, a cărei traducere este: (Deuteronom 18:18). Profet ca Moise! După ce mi-am cerut scuzele de rigoare pentru eventualele greşeli de pronunţie din limba africană, iar preotul m-a asigurat că mă descurc, am întrebat: “La cine se referă această profeţie?” Fără nici cea mai mică urmă de ezitare, mi-a răspuns: “La Isus!” Am întrebat: “De ce la Isus, de vreme ce numele lui nu este menţionat aici?” Preotul a răspuns: “Deoarece profeţiile sunt descrieri în cuvinte a unor lucruri ce se vor întâmpla în viitor, găsim că formulările din acest verset îl descriu pe el întocmai. Cele mai importante cuvinte din această proorocire sunt: 'Ca tine!' adică precum Moise, iar Isus este ca Moise.” Am întrebat: “În ce privinţă se aseamănă Isus cu Moise?” Răspunsul dumnealui a fost: “În primul rând, Moise a fost evreu, iar Isus a fost şi el evreu; în al doilea rând, Moise a fost profet şi Isus de asemenea a fost Profet, - de aceea Isus este ca Moise şi aceasta este exact ceea ce Dumnezeu i-a prezis lui Moise 'Ca tine'.” “Puteţi găsi şi alte asemănări între Moise şi Isus?”, am întrebat eu. Preotul mi-a spus că n-ar mai putea să se gândească la altele. Am răspuns: “Dacă acestea două sunt singurele criterii de a-l găsi pe cel potrivit pentru profeţia din Deuteronom 18:18, atunci aceste criterii se potrivesc oricăruia dintre următoarele personaje biblice de după Moise: Solomon, Isaia, Ezechiel, Daniel, Osea, Maleahi, Ioan Botezătorul etc, pentru că şi ei au fost TOŢI atât 'evrei', cât şi 'profeţi'. De ce n-am spune că această proorocire se referă la oricare altul dintre aceşti profeţi şi nu neapărat la Isus?” Preotul a rămas fără replică, aşa că am continuat: “Vedeţi dumneavoastră, concluzia mea este că Isus este cât se poate de diferit de Moise, şi în cazul în care cumva greşesc, mi-ar face plăcere să mă corectaţi.” Trei deosebiri! Acestea fiind spuse, i-am propus să ne gândim puţin: “În primul 7 Fundatia Taiba rând, Isus nu este precum Moise, deoarece, potrivit afirmaţiilor dumneavoastră 'Isus este Dumnezeu', iar Moise nu este Dumnezeu. Adevărat?” Mi-a răspuns: “Da.” I-am zis: “Prin urmare Isus nu se aseamănă cu Moise! În al doilea rând, tot potrivit afirmaţiilor dumneavoastră 'Isus a murit pentru iertarea păcatelor umanităţii', iar Moise n-a trebuit să moară din acest motiv. Corect?” Iar a răspuns: “Da”. I-am zis: “Deci Isus nu este precum Moise. În al treilea rând, conform părerii dumneavoastră 'Isus a stat trei zile în Iad', iar Moise n-a fost obligat să facă asta. Adevărat?” Mi-a răspuns cu resemnare: “DA”, iar eu am concluzionat: “Prin urmare, Isus nu este ca Moise!” “Dar părinte”, am continuat “acestea nu sunt dovezi solide, tangibile; ci sunt simple chestiuni de credinţă de care cei 'slabi' se pot împiedica şi cădea. Haideţi să vorbim despre ceva foarte simplu, astfel încât, dacă cei inferiori dumneavoastră ar fi chemaţi să asiste la discuţie, nu ar avea probleme în înţelegere, ce părere aveţi?” Preotul s-a arătat destul de fericit la auzul sugeştiei mele. CAPITOLUL 2. OPT ARGUMENTE DE NETĂGĂDUIT 1. Tată şi mamă “Moise a avut un tată şi o mamă. La fel şi Muhammed (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!). Dar Isus a avut mama, dar nici un tată - fiinţă omenească. Este sau nu adevărat?” Dumnealui a spus: “Da.” I-am zis: “Prin urmare, Isus nu se aseamănă cu Moise, dar se aseamănă cu Muhammed (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui)!” 2. Naştere miraculoasă “Moise şi Muhammed s-au născut pe cale naturală, adică în urma împreunării dintre un bărbat şi o femeie; dar Isus a fost creat printr-o minune. Sper că vă amintiţi faptul că în Evanghelia după Matei 1:18 se spune: (Evanghelia după Matei 1:18). Şi Sfântul Luca ne spune că atunci când i s-a vestit naşterea unui prunc sfânt, Maria a răspuns: (Evanghelia după Luca 1:35). Sfântul Coran confirmă naşterea miraculoasă a lui Isus, folosind termini mai nobili şi mai înălţători. ( Sura Al-Imran: 47).” Dumnezeu nu are nevoie să 'pună o sămânţă' în om sau în animal. Este de ajuns ca El să dorească ceva şi acel lucru se face. Aceasta este concepţia musulmanilor despre naşterea lui Isus. (Când am comparat cele două versiuni - cea a Coranului şi cea a Bibliei - cu privire la naşterea lui Isus în faţa preotului Dunkers preşedinte la 'The Bible Society' din cel mai mare oraş al nostru, l-am întrebat: “Care din cele două versiuni aţi prefera să i-o prezentaţi ca explicaţie fiicei dumneavoastră, cea coranică sau cea biblică?”, preotul şi-a plecat capul şi a răspuns: 'Pe cea a Coranului.') Pe scurt, i-am zis preotului: “Este adevărat că Isus s-a născut printr-o minune, spre deosebire de naşterile naturale ale lui Moise şi Muhammed?” Mi-a răspuns plin de mândrie: “Da!”. Iar eu am concluzionat: “Deci Isus nu este precum Moise, dar Muhammed este. Iar Dumnezeu îi spune lui Moise în Cartea Deuteronom 18:18 ('Ca tine' 'Ca Moise') şi Muhammed este ca Moise. (Deuteronom 18:18). 3. Legăturile maritale “Moise şi Muhammed s-au căsătorit şi au avut copii, dar Isus a rămas necăsătorit pe parcursul întregii sale vieţi. Este adevărat?” Preotul a răspuns: “Da.” I-am spus: “În concluzie, Isus nu se aseamănă cu Moise, dar Muhammed se aseamănă!” 4. Isus respins de poporul său “Moise şi Muhammed au fost recunoscuţi ca fiind profeţi de poporul lor încă din timpul vieţii lor. Este bineştiut faptul că evreii i-au făcut numai greutăţi lui Moise, dar ca popor, ca un întreg, au recunoscut că Moise este Mesagerul lui Dumnezeu trimis acelei comunităţi. De 9 Fundatia Taiba asemenea, arabii i-au făcut viaţa imposibilă lui Muhammed (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!). Asuferit foarte mult din cauza lor. După treisprezece ani de propovăduire a Islamului în Mekka, a fost obligat să emigreze din oraşul natal. Dar înainte de moartea sa, comunitatea arabă, ca un întreg, l-a acceptat ca Trimis al lui Dumnezeu.” Dar conform Bibliei: (Evanghelia după Ioan 1:11). Şi chiar şi în zilele noastre, după 2000 de ani, poporul său - evreii, ca un întreg, îl resping. Este adevărat?” Preotul mi-a răspuns: “Da.” I-am spus: “Prin urmare, Isus nu este precum Moise, dar Muhammed este ca el.” 5. Regat ceresc “Moise şi Muhammed au fost atât profeţi cât şi regi. Prin profet se înţelege un om care primeşte revelaţia divină pentru călăuzirea unei comunităţi, iar această călăuzire, el o transmite creaturilor lui Dumnezeu aşa cum a primit-o, fără nici cea mai mică adăugire sau ştergere. Regele este acea persoană care deţine puterea asupra vieţii şi a morţii în comunitatea sa. Este mai puţin important dacă respectiva persoană poartă sau nu coroană, sau dacă i s-a adresat vreodată cineva ca unui rege; dacă un om posedă dreptul de a impune pedeapsa capitală - ELESTE REGE. Moise a avut o asemenea putere. Vă aduceţi aminte de israelitul care a fost găsit adunând lemne de foc în Ziua de Sabat (Sâmbăta), şi asupra căruia Moise a ordonat să se arunce cu pietre până ce a murit? (Numeri 15:36). Mai sunt şi alte fărădelegi menţionate în Biblie pentru care s-a impus pedeapsa cu moartea evreilor la porunca lui Moise. La fel şi Muhammed deţinea puterea asupra vieţii şi a morţii peste poporul său.” În Biblie găsim exemple de oameni cărora le-a fost oferit darul profeţiei fără a fi însă în măsură să pună în aplicaţie legile lor. Unii din aceşti oameni sfinţi ai lui Dumnezeu care au fost neajutoraţi în faţa respingerii îndărătnice a mesajului lor au fost profeţii Lot, Iona, Daniel, Ezra şi Ioan Botezătorul. Ei puteau doar să transmită mesajul fără a putea însă să introducă legea (pedeapsa cu moartea). Din păcate, Profetul Isus a aparţinut şi el acestei categorii. Evanghelia creştină confirmă limpede acest lucru: târât fiind în faţa guvernatorului roman 10 Fundatia Taiba Pontius Pilat şi acuzat de instigare la revoltă, Isus, în apărarea lui, a prezentat un motiv convingător pentru a respinge acuzaţiile: (Evanghelia după Ioan 18:36). “Aceasta l-a convins pe Pilat (păgân fiind) că, deşi s-ar putea ca Isus să nu fie în toate facultăţile mentale, nu-l putea considera ca fiind un pericol pentru guvernarea sa. Isus pretindea doar un regat spiritual; cu alte cuvinte, el susţinea doar că este Profet. Este adevărat?” Preotul mi-a răspuns: “Da.” Am spus: “Prin urmare, Isus nu este ca Moise, dar Muhammed da.” 6. Nici o lege nouă “Moise şi Muhammed au adus legi noi pentru poporul lor. Moise nu numai că le-a introdus israeliţilor 'Cele 10 Porunci', dar şi o lege oficială foarte cuprinzătoare pentru îndrumarea poporului său. Muhammed (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) a fost trimis la o comunitate afundată în barbarie şi ignoranţă. Arabii se căsătoreau cu mamele lor vitrege, îşi îngropau fiicele de vii; beţia, adulterul, idolatria şi jocurile de noroc erau la ordinea zilei. Gibbon îi descrie pe arabii de dinaintea Islamului în cartea sa intitulată: 'Declinul şi prăbuşirea Imperiului Roman' astfel: Era greu de găsit ceva prin care să se distingă 'omul' de 'animal' în acel moment; arabii erau animale în formă umană. Din această stare de sălbăticie jalnică, Muhammed (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) i-a transformat în . Thomas Carlysle spunea: . Adevărul este că Muhhamed i-a dăruit poporului său o lege şi o ordine fără precedent. În ceea ce îl priveşte pe Isus, când evreii au bănuit că ar putea fi un impostor cu intenţia de a le deforma învăţăturile, Isus a îndurat multă suferinţă pentru a-i asigura că el nu venise cu o nouă religie - nici o lege sau un regulament nou. În cele ce urmează voi cita din propriile sale cuvinte: (Matei 5:17-18). Cu alte cuvinte, el nu a venit cu vreo lege nouă; el a fost trimis numai pentru a întregi vechea rânduială. Aceasta este ceea ce le-a dat de înţeles evreilor - doar dacă nu minţea încercând să-i păcălească pe evrei că să-l accepte ca Trimis al lui Dumnezeu şi dacă nu încerca printr-un truc 'să le bage pe gât' o nouă religie. Sigur ca NU! Acest Mesager al Lui Dumnezeu n-ar recurge niciodată la astfel de mijloace incorecte în scopul schimbării religiei lui Dumnezeu. El însuşi a împlinit legile. A respectat Poruncile lui Moise şi Ziua de Sabat. Niciodată nu s-a întâmplat ca vreun evreu să-l arate cu degetul şi să-i spună: sau , acuzaţii care deseori erau îndreptate asupra discipolilor săi, dar niciodată asupra lui Isus. Şi aceasta deoarece, ca un bun evreu ce era, el respecta legile profeţilor de dinaintea lui. Pe scurt, el n-a creat nici o religie nouă şi nici o lege nouă, aşa cum au făcut Moise şi Muhammed (pacea fie asupta lor!). Este adevărat?”, l-am întrebat eu pe preot, iar dumnealui mi-a răspuns: “Da.” Am zis: “Deci, Isus nu este precum Moise, dar Muhammed este.” 7. Cum s-au stins din viaţă “Atât Moise, cât şi Muhammed au avut parte de o moarte naturală, dar conform Creştinismului, Isus a fost omorât în mod barbar, pe cruce. Este sau nu adevărat?” Preotul mi-a răspuns: “Da.” Iar eu am concluzionat: “Prin urmare, Isus nu se aseamănă cu Moise pe când Muhammed da.” 8. Locuinţa cerească “Atât Moise cât şi Muhammed sunt îngropaţi în pământ, dar 12 Fundatia Taiba conform crezului dumneavoastră, Isus este în Rai. Corect?” Preotul a fost de acord cu mine. Am spus: “Prin urmare, Isus nu este ca Moise, dar Muhammed este ca Moise.” CAPITOLUL 3. ALTE DOVEZI Primul născut Ismael De vreme ce preotul mă aproba în tot ceea ce afirmam, i-am spus: “Părinte, până acum n-am făcut altceva decât să dovedesc un singur punct din întreaga profeţie - adică sintagma 'CA TINE' - 'Ca Moise'. Prezicerea este mult mai amplă decât această singură afirmaţie, după cum urmează: . Accentul cade pe cuvintele 'din mijlocul fraţilor (lor)'. Acest verset se adresează lui Moise şi poporului său ca o entitate rasială, deoarece arabii sunt fără îndoială fraţii lor. După cum bine ştiţi, Sfânta Biblie îl pomeneşte pe Avraam ca fiind 'prieten al lui Dumnezeu'. Avraam a avut două soţii: Sara şi Agar. Agar i-a dăruit lui Avraam un fiu - primul născut (Geneza 16:15), (Geneza 17:23), (Geneza 17:25). Până la vârsta de treisprezece ani, Ismael a fost singurul fiu şi moştenitor al lui Avraam, când a fost ratificată convenţia între Dumnezeu şi Avraam. Dumnezeu îi dăruieşte lui Avraam un al doilea fiu de la Sara, pe nume Isaac, care este mai mic decât fratele său. (Geneza 21:1-3). Arabii şi evreii Dacă Ismael şi Isaac au acelaşi tată, Avraam, atunci ei sunt fraţi. Prin urmare urmaşii unuia dintre ei sunt fraţii urmaşilor celuilalt. Urmaşii lui Isaac sunt evreii, iar urmaşii lui Ismael sunt arabii - şi deci ei sunt fraţi între ei. Biblia afirmă: (Geneza 16:12), (Geneza 25:18). Urmaşii lui Isaac sunt fraţii ismaeliţilor. În acest mod, Muhammed este dintre fraţii israeliţilor, deoarece el este un descendent de-al lui Ismael, fiul lui Avraam. Exact cum se spune în profeţie 'din mijlocul fraţilor lor'. Iată că profeţia menţionează clar că profetul ce va veni este precum Moise şi că trebuie să se nască NU dintre 'copiii lui Israel' sau 'din sânul lor', ci 'din mijlocul fraţilor lor'. Iar Muhammed (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) este prin urmare dintre cei ca ei! Cuvinte insuflate “Profeţia continuă astfel: . Ce se înţelege când cineva rosteşte expresia 'o să-mi pun cuvintele mele în gura ta'? Când v-am rugat (pe preot) la început să deschideţi la Deuteronom, capitolul 18, versetul 18, dacă v-aş fi rugat să citiţi, iar dumneavoastră aţi fi citit, aceasta ar fi însemnat că v-am pus cuvintele mele în gura dumneavoastră?” Preotul mi-a răspuns: “Nu”. “Dar”, am continuat eu “dacă v-aş fi învăţat o limbă cum este araba, în legatură cu care nu aveţi nici o cunoştinţă şi dacă v-aş fi cerut să citiţi sau să repetaţi după mine ceea ce rostesc, adică: (Coranul cel Sfânt, Sura Al-Ikhlas: 1-4) nu ar fi însemnat că eu vă pun aceste cuvinte necunoscute într-o limbă străină, în gura dumneavoastră?” Preotul a fost de acord că într-adevăr aşa este. “În acelaşi mod”, i-am spus eu “cuvintele Sfântului Coran, revelaţia oferită de Dumnezeu Atotputernic lui Muhammed au fost insuflate.” Istoria ne face cunoscut faptul că Muhammed (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) avea vârsta de patruzeci de ani. Era într-o peştera situată la aproximativ cinci kilometrii nord de oraşul Mekka. Era a 27-a noapte a lunii musulmane Ramadan. În peşteră, Arhanghelul Gavriil (Îngerul Gibril) i-a spus în limba maternă: 'Iqra', care înseamnă 'Citeşte!' sau 'Dezvăluie! Recită!'. Muhammed era îngrozit şi în tulburarea sa, i-a răspuns: 'Maa ene bi qariin', care înseamnă 'Nu ştiu să citesc! (Nu sunt învăţat)'. Îngerul i-a repetat cerinţa, dar cu acelaşi rezultat. A treia oara, îngerul a continuat: 14 Fundatia Taiba (, Sura Al-Alaq: 1-5).Acestea sunt primele cinci versete care i-au fost revelate lui Muhammed şi pe care acum le găsim la începutul capitolului 96 al Sfântului Coran. Martorul de încredere Imediat după plecarea îngerului, Muhammed (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!) s-a grăbit spre casă. Înspăimântat şi transpirând în continuu a rugat-o pe soţia lui dragă, Hadija, să-l acopere. El s-a întins, iar ea l-a vegheat. Când şi-a mai venit în fire, i-a povestit ceea ce văzuse şi auzise, iar ea l-a asigurat de totala ei încredere şi că Allah n-ar îngădui să i se întâmple lui un lucru rău. Pot fi acestea confesiunile unui impostor? Ar afirma impostorii că, atunci când un înger de-al Domnului le aduce un mesaj de la Cel PreaÎnalt, ei sunt cuprinşi de frică, înspăimântaţi şi plini de sudoare, aleargă acasă la soţiile lor? Orice critic poate observa că aceste reacţii şi confesiuni sunt ale unui om sincer, onest, omul Adevărului 'AL-EMIN - Cel drept, cel demn de încredere' (cum era supranumit Muhammed înainte să devină profet). De-a lungul următorilor 23 de ani din viaţa sa de profet, cuvintele i-au fost 'puse în gură' iar el le rostea. Acestea au lăsat o impresie de neuitat asupra inimii şi minţii lui; şi cu cât Sfântul Coran creştea în volum, cuvintele erau scrise pe frunze de palmier, pe pielea şi pe omoplaţii animalelor şi în inimile discipolilor săi devotaţi. Înainte de stingerea lui din viaţă, aceste cuvinte au fost aranjate în ordinea în care le găsim noi astăzi. Cuvintele (revelaţia) chiar i-au fost 'puse în gură’ (insuflate), exact aşa cum se spune în profeţia despre care discutăm: (Deuteronom 18:18). Profet analfabet Experienţa lui Muhammed din peştera Hira, cunoscută mai târziu sub denumirea de 'Muntele Luminii' şi modul în care a răspuns primei revelaţii este împlinirea exactă a unei altei profeţii din Biblie. În Cartea lui Isaia 29:12 găsim următoarele (AlKitab - Cartea, Coranul 'Citirea, Recitarea'), , ('Profetul cel neînvăţat' din Sfântul Coran 7:158) (cuvintele 'te rog' nu sunt în manuscrisele ebraice spre deosebire de Versiunea Douay a romano-catolicilor şi Versiunea Revised Standard) . ('Nu ştiu să citesc!' este traducerea exactă a vorbelor pe care Muhammed le-a rostit de două ori Duhului Sfânt Îngerului Gibril, când i s-a zis: 'Citeşte!'). Daţi-mi voie să citez întregul verset fără nici o întrerupere, aşa cum se găseşte în Versiunea King James sau Versiunea autorizată, cum este mai binecunoscută: (Isaia 29:12). Trebuie menţionat faptul că nu exista nici o Biblie în limba arabă în secolul al VI-lea d.H. în timpul vieţii şi predicării lui Muhammed (pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra lui!). Şi pe lângă aceasta, el era total analfabet şi neînvăţat. Nici un om nu l-a învăţat pe el vreodată vreun cuvânt. Învăţătorul său a fost Creatorul lui: (Sura An-Nejm: 3-5). Fără nici un pic de învăţătură umană, 'a făcut de ruşine înţelepciunea celor învăţaţi'. Grava ameninţare “Deci, vedeţi cum profeţiile i se potrivesc lui Muhammed ca o mănuşă. Nu avem de ce să le forţăm ca să justificăm că se împlinesc prin el”, i-am spus eu. La care preotul a răspuns: “Toate expunerile tale sună foarte bine, dar ele nu sunt de o reală importanţă, pentru că noi, creştinii, îl avem pe Isus Hristos ca 'Dumnezeul întrupat', care ne-a izbăvit de sclavia păcatului!” Am întrebat: “Fără importanţă? Dumnezeu n-a fost de aceeaşi părere! El Şi-a 'dat foarte mult osteneala' ca ameninţările Lui să fie păstrate. Dumnezeu ştia că vor fi oameni ca dumneavoastră care vor nesocoti cu uşurinţă, în mod dezinvolt cuvintele Sale şi ca urmare a continuat Deuteronom 18:18 cu un avertisment cumplit: (Deuteronum 18:19). Acest lucru nu vă înspăimântă? Dumnezeu Atotputernicul ameninţă cu răzbunarea! Tremurăm de frică atunci când un golan oarecare ne ameninţă, iar vouă nu vă e teamă de ameninţarea lui Dumnezeu? Şi minunea minunilor! În versetul 19 din Deuteronom, capitolul 18, găsim încă o împlinire a profeţiei prin Muhammed! De remarcat cuvintele (Deuteronom 18:19). În numele cui vorbeşte Muhammed?” Am deschis Sfântul Coran la capitolul 114, 'Sura An-Nas' sau 'Capitolul Oamenilor' - ultimul capitol şi i-am arătat formula de început a capitolului: , care înseamnă . Şi titlul capitolului 113 este la fel ca şi celelate capitole din Coranul cel Sfânt, cu excepţia numărului 9. “Şi ce anume cerea prezicerea? , iar Muhammed în numele cui vorbeşte? . Profeţia se împlineşte prin Muhammed literă cu literă!” Toate capitolele Sfântului Coran, cu excepţia celui de-al 9-lea încep cu formula 'În numele lui Dumnezeu (Allah), Cel Milostiv, Îndurător.' Musulmanul începe fiecare faptă bună pe care o face cu această formulă sfântă. În schimb, creştinul spune: 'În numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.' În ceea ce priveşte Deuteronom, capitolul 18, v-am prezentat cel puţin 15 argumenteprin care am demonstrat că profeţia de care vorbeşte versetul, se referă la Muhammed şi nu la Isus. CAPITOLUL 4. NOUL TESTAMENT CONFIRMĂ ACELAŞI LUCRU Ioan Botezătorul îl contrazice pe Isus În timpul Noului Testament, îi găsim pe evrei aşteptând încă împlinirea profeţiei 'Unul ca Moise'. (Ioan 1:19-25). Atunci când Isus a pretins că el este Mesia evreilor, aceştia au început să întrebe de Ilie. Evreii mai aveau în paralel o profeţie care spune că înainte de venirea lui Mesia, Ilie trebuie să vină pentru a doua oară. Isus confirmă acest crez al evreilor: (Matei 17:11-13) Conform Noului Testament, nu erau evreii oamenii aceia care să accepte spusele oricărui aşa-zis Mesia. În căutările lor, ei au trecut prin multe greutăţi pentru a-l găsi pe adevăratul lor Mântuitor. Acest lucru este confirmat şi de Evanghelia după Ioan: (Acest lucru este normal deoarece nu pot exista doi Mesia în acelaşi timp. Dacă Isus era Hristos, atunci Ioan nu putea să fie şi el Hristos!) (Aici Ioan Botezătorul îl contrazice pe Isus! Isus afirmă că Ioan este Ilie, iar Ioan Botezătorul neagă că el ar fi ceea ce îi atribuie Isus. Unul dintre cei doi, Isus sau Ioan Botezătorul, Doamne fereşte! nu 'prea' spune adevărul! Din chiar spusele lui Isus reiese că Ioan Botezătorul era cel mai mare dintre profeţii israeliţi: (Matei 11:11) Nouă musulmanilor, Ioan Botezătorul ne este cunoscut ca Hazret Yahyaa (pacea fie asupra lui!). Îl respectăm ca pe un adevărat profet al lui Allah. Profetul Isus cunoscut nouă ca Hazret Isa (pacea fie 18 Fundatia Taiba asupra lui!) este de asemenea considerat drept unul dintre cei mai mari mesageri ai Celui Atotputernic. Cum am putea noi musulmanii să-i atribuim minciuni vreunuia dintre ei? Lăsăm discordanţa aceasta dintre Isus şi Ioan Botezătorul spre rezolvare creştinilor, întrucât Sfintele lor Scripturi abundă în discrepanţe pe care ei le-au răstălmăcit şi le-au numit 'cuvintele întunecate ale lui Isus.' Noi musulmanii suntem interesaţi de fapt de ultima întrebare adresată lui Ioan Botezătorul de evrei (Ioan 1:21) Cele trei întrebări! Vă rog să remarcaţi faptul că trei întrebări total diferite i-au fost adresate lui Ioan Botezătorul şi la care el a dat trei “NU”-uri apăsate ca răspuns. Pentru a ne reaminti: 1. Eşti tu Christos? 2. Eşti tu Ilie? 3. Eşti tu acel prooroc? Dar într-un fel sau altul, învăţaţii creştinătăţii nu văd decât două întrebări implicate aici. Pentru a face clar ca “bună ziua” că evreii aveau până la urmă trei profeţii distincte în mintea lor când îl interogau pe Ioan Botezătorul, haideţi să citim reproşurile evreilor din versetul ce urmează: (Ioan 1:25). Evreii aşteptau împlinirea a TREI profeţii distincte: UNU - venirea lui Christos; DOI - venirea lui Ilie şi TREI - venirea acelui prooroc. 'Acel prooroc' În orice Biblie având index ne-am uita, găsim în nota marginală acolo unde apar cuvintele 'Profetul' sau 'acel Profet' în Ioan 1:25, că aceste cuvinte se referă la profeţia Deuteronom 18:15 şi 18. Dar noi am demonstrat cu dovezi de necontestat ca 'acel prooroc - proorocul asemenea lui Moise este Muhammed şi NU Isus!' “Noi musulmanii nu negăm că Isus este 'Mesia', cuvânt care este tradus ca 'Hristos' . Noi nu contestam cele '1001 de profeţii' despre care pretind creştinii că abundă Vechiul Testament prezicând venirea lui Mesia. Ceea ce afirmăm noi este că Deuteronom 18:18 NU se referă la 19 Fundatia Taiba Isus Hristos, ci este o profeţie clară despre venirea Profet Muhammed!” Preotul şi-a luat la revedere de la mine într-un mod foarte politicos spunând că a fost o discuţie foarte interesantă şi că i-ar face o mare plăcere să vin o dată şi să mă adresez enoriaşilor săi pe această temă. Un deceniu şi jumătate a trecut de atunci, dar eu încă mai astept această favoare. Cred că preotul a fost sincer când a făcut propunerea, dar prejudecăţile mor greu şi cui i-ar face plăcere să-şi piardă enoriaşii? Testul acid Mă adresez mieluşeilor lui Hristos, de ce să nu aplicăm acel test acid pe care Însuşi Stăpânul a dorit să-l aplicaţi oricărui aşa-zis pretendent la profeţie? A spus: (Matei 7:15-20). De ce vă temeţi să aplicaţi acest test învăţăturilor lui Muhammed? Veţi găsi în Ultimul Testament al lui Dumnezeu - Sfântul Coran - împlinirea întocmai a învăţăturilor lui Moise şi ale lui Isus, care va aduce în lume mult râvnita pace şi fericire. “Dacă un om precum Muhammed s-ar fi aflat la conducerea statelor moderne de astăzi, ar fi reuşit cu siguranţă să rezolve problemele cele mai acute şi să împlinească mult dorita pace şi fericire.” (George Bernard Show) Cel mai mare! Revista săptămânală de ştiri 'Time' din data de 15 iulie 1974 a făcut un sondaj de opinie în rândul diferiţilor istorici, scriitori, cadre ale armatei, oameni de afaceri şi alţii cu tema: 'Care au fost marii lideri ai istoriei?'. Unii au afirmat ca Hitler, alţii - Gandhi, Buddha, Lincoln şi alţii asemenea lor. Dar Jules Masserman, psihanalist din Statele Unite ale Amercii a 'pus punctul pe i' prezentând criteriile corecte de gândire. El a afirmat: “Liderii trebuie să îndeplinească trei funcţii: 20 Fundatia Taiba 1. Să asigure bunăstarea celor pe care îi conduce; 2. Să asigure o organizare socială în care oamenii să se simtă relativ în siguranţă; 3. Să asigure toate acestea cu un singur set de crezuri.” Având în vedere cele trei criterii de mai sus, el cercetează istoria şi analizează - Hitler, Pasteur, Cezar, Moise, Confucius, etc -, iar la urmă concluzionează: “Oameni precum Pasteur şi Salk sunt lideri în primul sens. Cei precum Ghandi şi Confucius pe de o parte, şi Alexandru, Cezar şi Hitler pe de altă parte, sunt lideri în al doilea şi poate în al treilea sens. Isus şi Buddha aparţin numai celei de-a treia categorii. Probabil că cel mai mare lider al tuturor timpurilor a fost Muhammed, care a combinat toate cele trei funcţii. Într-o mai mică măsură Moise a făcut acelaşi lucru.” Conform standardelor obiective stabilite de profesorul din cadrul Universităţii din Chicago, despre care cred că este evreu, - Isus şi Buddha nu apar în peisajul 'Marilor lideri ai umanităţii', dar printr-o ciudată coincidenţă îi grupează pe Moise şi Muhammed adaugând astfel un plus de greutate argumentului prin care Isus nu este ca Moise, pe când Muhammed este precum el - adică ca Moise! (Deuteronom 18:18) În 'Collins Dictionary of the Bible', preotul James L. Dow aduce mai multe dovezi că Isus nu este asemenea lui Moise, dar Muhammed da: “În calitate de om de stat şi legiuitor, Moise este creatorul poporului evreu. El a găsit un amestec imoral de semitici, nici unul… . “...Singurul om din istorie care poate fi comparat de departe cu el este Mahomet.” (Preotul James L. Dow) În concluzie, închei cu un citat al unui preot creştin, comentatorul Bibliei, urmat de cel al Stăpânului său: “Ultimul criteriu al unui profet este caracterul moral al învăţăturilor sale.” (Profesor Dummelow) “După rodele lor îi veţi cunoaşte” (Isus Hristos). 21 Fundatia Taiba “...Singurul om din istorie care poate fi comparat de departe cu el este Mahomet.” (Preotul James L. Dow) Haideţi să ne convingem împreună! (Coranul cel Sfânt, Sura Al-Imran: 64) 'Oameni ai Cărţii' este respectabilul titlu dat evreilor şi creştinilor în Sfântul Coran. Aici musulmanului i se spune să invite la Islam “O, voi oameni ai Cărţii!” - O, oameni învăţaţi! O, voi oameni care pretindeţi ca aţi primit revelaţia divină, o Sfântă Scriptură; haideţi să ne înţelegem asupra unui punct comun “să nu-L adorăm decât pe Dumnezeu”, pentru că nimeni şi nimic nu este demn de laudă în afără de Dumnezeu şi nu pentru că: (Exodul 20:5), ci pentru că El este Stăpânul şi Protectorul nostru, Susţinătorul, Demn de întreaga Slavă, laudă şi supunere. În esenţă, evreii şi creştinii ar fi de acord cu toate cele trei propuneri conţinute în acest verset din Coran. În practică, însă, dau greş. Pe lângă devierile dogmatice de la unicitatea lui Dumnezeu, Adevăratul, există problema deja consacratei preoţii (în rândul evreilor era şi ereditar) de parcă o simplă fiinţă umană - Cohen sau Papa sau preotul sau brahmanul - ar putea pretinde superioritate pe lângă învăţătura sa şi puritatea vieţii sale, sau (de parcă) ar putea mijloci între om şi Dumnezeu în vreun mod. ISLAMUL NU RECUNOAŞTE PREOŢIA! Crezul Islamului ne este prezentat în câteva cuvinte astfel: ( Sura AlBaqara: 136). 22 Fundatia Taiba Poziţia musulmanului este clară. Musulmanul nu pretinde că ar avea o religie specială pentru el. Islamul nu este o sectă sau o religie etnică. În viziunea sa, religia este una singură deoarece Adevărul este unul singur. Este aceeaşi religie propovăduită de toţi profeţii de dinainte: (Sura Aş-Şura: 13). Este adevărul învăţat de toate Cărţile revelate. În esenţă el se rezuma la o cunoaştere a Voinţei şi Planului lui Dumnezeu şi la o supunere fericită a acestei Voinţe şi acestui Plan. Oricine acceptă o altă religie decât aceasta este nelegiuit faţă de el însuşi, aşa cum este înşelător faţă de Voinţa şi Planul lui Dumnezeu. Un astfel de om nu se poate aştepta la călăuzire, deoarece el a renunţat în mod deliberat la călăuzire. 23 Fundatia TaibaArticole recente

Mesajul Adevărat al l ...

Mesajul Adevărat al lui Iisus Hristos ÎN CORAN ȘI BIBLIE

ÎNTREBĂRI CU PRIVIRE ...

ÎNTREBĂRI CU PRIVIRE LA PROBLEMELE DE SEX ȘI INTIMITATE AM RĂSPUNS 1 (VEDERE ISLAMICĂ)

Preoţi care au îmbrăţ ...

Preoţi care au îmbrăţişat Islamul