articole

în timpul rugăciunii în Al-Keabe, Abu Jehl a cerut tovarăşilor lui să-i aducă fătul murdar al unei cămile şi să i-l pună pe spatele Profetului. 'Uqbe fiul lui Abu Mu'ait a fost cel care a îndeplinit această faptă ruşinoasă. Profetul a rămas în această poziţie până când a venit Fatima şi a îndepărtat murdăria de pe spatele tatălui ei. Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem s-a plâns la Allah de atitudinea lor. În culegerile lui Bukhari se relatează că 'Uqbe fiul lui Abu Mu'ait l-a prins pe Profet (salleAllahu aleihi ue sellem) de umeri, i-a înfăşurat haina în jurul gâtului şi a încercat să-l sugrume. În acel moment a apărut Abu Bekr şi l-a apărat, spunând: "Vreţi să omorâţi un om doar pentru că spune: Stăpânul meu este Allah?" Îndurarea sa faţă de poporul său Presiunile necredincioşilor s-au accentuat după pierderea unchiului său Abu Talib şi a soţiei sale Khadige, iar Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) s-a dus la Taif pentru a-i chema pe cei din tribul Theqif la Islam. Acolo a fost întâmpinat cu aceeaşi ostilitate şi încăpăţânare. Au aruncat cu pietre în el iar Profetul a sângerat. A hotărât să se întoarcă la Mekke. Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) a spus: "Am pornit inconştient (de la Taif) şi nu mi-am revenit decât la Qarn Thealib. Mi-am ridicat privirea şi am văzut un nor care mă umbrea. L-am văzut pe Gibriil (Pace fie asupra lui!) care m-a strigat, spunându-mi: Apoi, m-a strigat îngerul munţilor, m-a salutat apoi mi-a spus: Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) a spus: " Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) obişnuia să stea de vorbă în fiecare seyon cu triburile care veneau la pelerinaj. El spunea: "Cine mă ajută? Cine mă sprijină? Tribul Quraiş mi-a interzis să transmit mesajul Stăpânului meu!" Într-un an, când se întorcea de la pelerinaj (de la ritualul aruncării cu pietre) Profetul s-a întâlnit cu un grup de şase oameni din Medine şi i-a chemat la Islam, aceştia au îmbrăţişat Islamul. S-au întors în Medine şi i-au chemat la Islam pe cei din neamul lor. Apoi, au urmat primul şi al doilea pact de înţelegere cu cei care s-au convertit la Islam, în secret. După ce Islamul s-a răspândit în Medine, Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) le-a poruncit musulmanilor din Mekke să emigreze către Medine. Migrarea sa la Medine Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) a pornit spre Cunoaşte-l pe profetul tau Alăptarea sa Afost alăptat de Thuueibe, sclava lui Abu Leheb, timp de câteva zile. Apoi a fost alăptat de Halime es-Sa'adiyae din tribul Beni Sa'ad, şi a rămas alături de ea timp de patru ani. Acolo, i-a fost despicat pieptul de către îngeri şi i-a fost purificat inima de pofte si diavol. După această întâmplare, Halime l-a readus la mama sa. Când avea vârsta de şase ani, mama sa a decedat în timp ce se întorcea la Mekke, într-un loc numit al-Abua'. În anul cuceririi Mekkei, Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) a trecut pe lângă Al-Abua' şi i-a cerut Lui Allah Preaînaltul îngăduinţa de a vizita mormântul mamei sale, iar Allah i-a îngăduit acest lucru. Aplâns lângă mormânt şi i-a făcut pe cei din jur să plângă, apoi a spus: "Vizitaţi mormintele pentru că ele va amintesc de moarte." (Muslim). După moartea mamei sale, a fost crescut de Um Aiman sub grija bunicul său Abdul-Mutallib. Când Muhammed (salleAllahu aleihi ue sellem) a împlinit vârsta de opt ani, a murit şi bunicul său. De la aceasta vârstă a fost luat sub custodia unchiului său, Abu Talib. Acesta l-a ajutat şi l-a protejat în cele mai grele momente, chiar dacă a murit politeist. Se relatează că datorită acestor gesturi, Allah Preaînaltul îi va uşura pedeapsa în Ziua de Apoi. Protecţia divină Allah Preaînaltul l-a protejat încă din copilărie, l-a ferit de toate faptele ruşinoase şi de "murdăria" Jahiliyei (perioada preislamică) şi l-a înzestrat cu un comportament frumos. Astfel el era cunoscut de poporul său ca fiind "Al-Emin" (cel de încredere) datorită purităţii, onestităţii şi veridicităţii spuselor sale. Atunci când tribul Quraiş s-a hotărât să reclădească Keabe, Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) împlinise vârsta de treizeci şi cinci de ani. Reconstrucţia a început şi a venit rândul aşezării renumitei Pietrei Negre acolo unde fusese iniţial. Cu acest prilej au început divergenţele între triburi. În final au ajuns la o înţelegere: cel care va intra primul în edificiu, acela va lua o hotărâre. Primul care a intrat a fost Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem). Atunci, ei au strigat: şi au fost mulţumiţi de venirea lui. Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) a cerut o haină apoi a aşezat Piatra Neagră (Hager elEsued) pe ea. După aceea a invitat fiecare căpetenie de trib să apuce dintr-o parte a hăinii. Astfel au luat piatra şi au pus-o la locul ei." (Ahmed şi Hakim). Căsătoria sa La vârsta de 25 de ani a început să administreze afacerile lui Khadige şi a plecat în Şam împreună cu slujitorul acesteia, Meisera. La întoarcerea din Şam, Meisara a informat-o pe stăpâna sa în legătură cu calităţile deosebite ale Profetului (salleAllahu aleihi ue sellem), iar aceasta a dorit să se căsătorească cu el. Cu trei ani înainte de emigrarea spre Medine, Khadige a decedat. Profetul nu s-a căsătorit cu altă femeie decât după moartea sa. Au urmat apoi căsătoriile cu Seuda fiica lui Zema', cu 'Aişe fiica lui Abu Bekr şi (nu s-a mai însurat cu o altă virgină în afară de ea), cu Hafsa fiica lui Omar ibn Al-Khattab, cu Zeineb fiica lui Khuzeime, cu Um Seleme (numele ei fiind Hind) fiica lui Umeiye, cu Zeinebfiica lui Gehş, cu Giuweiriye fiica lui Harith, cu Umm Habibe (numele ei fiind Ramle, s-a spus că este Hind fiica lui Abu Sufyan), cu Safiye ( imediat după cucerirea Khaibar) şi cu Meimune fiica lui Al-Harith, ultima dintre soţii.(Allah să fie mulţumit de ele!) Copiii săi Toţi copiii sunt de la Khadige fiica lui Khuweilid, în afară de Ibrahim care este de la Maria. Cei trei băieţi sunt: Al-Qasim (cu care era supranumit) care a trăit doar câteva zile, Abdullah, care a fost poreclit "cel curat, cel bun." Ibrahim s-a născut la Medine şi a trăit doi ani fără două luni, şi a murit înaintea morţii Profetului (salleAllahu aleihi ue sellem) cu trei luni. Ficele Profetului sunt: Zeineb, cea mai mare, care s-a căsătorit cu Abu Al-'As, fiul lui Ar-Rabii, Ruqiye, care s-a căsătorit cu Othman fiul lui Affan, Fatima, care s-a căsătorit cu Ali, fiul lui Abu Talib şi a născut doi fii: Hasen şi Husein şi Umm Kulthum, care s-a căsătorit cu Othman fiul lui Affan, după moartea surorii sale, Ruqiye. An-Neueui a spus: "Fetele au fost patru, fără divergenţe, iar băieţii trei, aceasta fiind cea mai cunoscută variantă." Revelaţia Muhammed (salleAllahu aleihi ue sellem) împlinise patruzeci de ani. În timp ce medita în peştera Hira, marţi, ziua a 17-a din luna Ramadan, i s-a arătat un înger. Îngerul (Gibril) ia poruncit: "Citeşte!" El a răspuns: "Nu sunt cititor!". Îngerul l-a luat în braţe şi l-a strâns până când acesta a obosit, apoi i-a spus: "Citeşte!". El a răspuns: "Nu sunt cititor!". Apoi i-a poruncit: "Citeşte! În numele Domnului Tău care a creat./ Care l-a creat pe om din sânge închegat!/ Citeşte! Domnul tău este Cel mai Nobil./ Este Cel care l-a învăţat cu "Calemul"./ L-a învăţat pe om, ceea ce el nu a ştiut!" ( surat Al-Alaq:1-5). Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) s-a întors la Khadige tremurând şi i-a povestit cele întâmplate. Ea l-a liniştit, spunându-i: "Jur că Allah Preaînaltul nu te va face de ruşine în faţa oamenilor pentru că tu faci bine rudelor tale, spui mereu adevărul, alini necazurile celor care se află în suferinţă şi eşti mereu alături de cei necăjiţi." Apoi a urmat o perioadă în care revelaţia a încetat. Întreruperea revelaţiei l-a îngrijorat mult pe Profet (salleAllahu aleihi ue sellem). Acelaşi înger i s-a arătat stând pe un scaun, care acoperea spaţiul între cer şi pământ. Acesta l-a vestit că este Trimisul lui Allah cu adevărat. Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) s-a speriat atunci când l-a văzut şi a revenit la Khadige şi i-a spus: "Înveleşte-mă! Acoperă-mă!" În acel moment i s-a revelat: "O, tu cel acoperit!/ Ridică-te şi îndeamnă!/ Pe Domnul tău preamăreşte-L./ Veşmintele tale curăţă-le!" (Al-Muddathir: 1-4). În aceste versete, i s-a poruncit să-i prevină pe oameni şi să-i cheme la calea lui Allah Preaînaltul. Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) s-a conformat şi a dus la bun sfârşit misiunea propovăduirii, chemându-i pe cei mari şi cei mici, pe sclavi şi pe cei liberi, pe bărbaţi şi pe femei. Au răspuns la această chemare mulţi dintre cei cărora Allah Preaînaltul le-a dorit izbânda şi reuşita, atât în această lume cât şi în Ziua de Apoi. Când numărul celor care s-au convertit la Islam a început să crească, politeiştii din Mekke au început să-i chinuiască şi să-i tortureze. Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) a fost protejat de către unchiul său, Abu Talib, care era o persoană nobilă şi respectată. Învăţatul Ibn al-Geuzi a spus: "Apropovăduit credinţa în Allah timp de trei ani în secret. Apoi i s-a revelat: "Vesteşte limpede ceea ce ţi se porunceşte!" ( surat Al-Hijr:94). Acest verset subliniază faptul că Allah i-a poruncit Profetului să facă publică această chemare la Islam. După ce i s-a revelat acest verset: "Şi să-i previi tu pe oamenii care-ţi sunt cei mai apropiaţi! ( surat Aş-Şua'ra:214), Profetul s-a urcat pe colina Safa şi a cerut întregului trib Quraiş să se adune, spunând: "O, voi oameni buni!". Oamenii s-au strâns şi au întrebat: "Cine este cel care a strigat?". Au răspuns: "Muhammed!". Atunci, el a spus: "Dacă v-aş spune că o oaste de călăreţi se află în spatele acestui munte, m-aţi crede?" Au rspuns: "Da. Nu te-am învinuit niciodată de minciună." Atunci le-a zis: "Eu sunt un prevenitor pentru voi despre o pedeapsă aspră!" Abu Leheb a spus: "Să nu mai ai parte de fericire! Pentru asta ne-ai adunat?" Atunci Allah Preaînaltul a revelat: "Să piară mâinile lui Abu Leheb şi să piară şi el...(surat Al-Mesed) Răbdarea la chinuri şi persecuţii Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) a avut parte de multe persecuţii din partea poporului său, dar a fost răbdător sperând la răsplata lui Allah Preaînaltul. Le-a poruncit companionilor să emigreze în Abisinia (Etiopia) pentru a-i salva de chinurile şi nedreptăţile la care erau supuşi. Istoricul Ibn Ishaq a spus: "După moartea lui Abu Talib, Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) a fost supus celor mai crunte presiuni din partea celor din tribul Quraiş." Abu Huraira (Allah sa fie multumit de el!) a spus: "După moartea lui Abu Talib, Profetul a fost agresat şi a spus: " Al-Bukhari şi Muslim au relatat în culegerile lor că, odată când Profetul (salleAllahu aleihi ue sellem) se prosternaArticole recente

UN MESAJ DE LA UN PRE ...

UN MESAJ DE LA UN PREDICATOR MUSULMAN CĂTRE O PERSOANĂ CREȘTINĂ

VIRTATEA POSTULUI ȘAS ...

VIRTATEA POSTULUI ȘASE ZILE DE SHAWAL

Islam este O Introduc ...

Islam este O Introducere despre Islam si Principiile sale