articole

Ce este Nobilul Coran?

~ 3 ~


În Numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător


Nobilul Coran este Cuvântul lui Allah, Domnul și Creatorul tuturor lumilor, pe care El l-a revelat ultimului Său profet și mesager - Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa), pentru a le face cunoscut oamenilor scopul suprem al creării lor, pentru a-i îndruma pe aceștia spre ceea ce le aduce fericirea, atât în această viață, cât și în Viața de Apoi și pentru a-i feri de chinul veșnic de după moarte. Coranul este ultima Scriptură Divină revelată, venită să confirme Scripturile anterioare și să abroge Legile acestora.


Nobilul Coran este un semn divin și un miracol veșnic, care indică profeția mesagerului lui Allah - Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa). Allah i-a provocat pe oameni și djinni să aducă un Coran asemenea lui sau măcar cât un verset din acesta, însă ei au eșuat în această încercare.


De mai bine de 1400 de ani de la revelarea sa, el nu a fost atins de nicio formă de denaturare sau preschimbare și va rămâne astfel, protejat, în limba autentică în care a fost revelat, limba arabă. Allah Preaslăvitul și Preaînaltul Însuși și-a asumat protejarea acestuia, până la sfârșitul timpului.


~ 4 ~


Nobilul Coran este sursa de bază a Islamului și prima constituție care a venit să organizeze viața omului și să o guverneze în toate vremurile și locurile. El cheamă la adorarea exclusivă a Singurului și Unicului Dumnezeu Creatorul și prezintă cele pe care omul trebuie să le cunoască cu privire la Domnul său și la religia sa, începuturile Universului și fazele creării omului. Totodată, el înștiințează despre evenimente necunoscute care s-au petrecut în trecut sau care se vor petrece în viitor, precum și despre istorisirile Profeților anteriori (Pacea lui Allah fie asupra lor) și cum Allah i-a făcut pe ei izbânditori, în vreme ce vrăjmașii lor au fost nimiciți. De asemenea, Coranul cuprinde bazele și principiile actelor de adorare, a tranzacțiilor și a conduitei, chemând la un caracter ales și avertizând cu privire la ceea ce este reprobabil din punct de vedere moral. De asemenea, înștiințează despre destinația din Viața de Apoi, Raiul, lăcașul dreptcredincioșilor sau Focul, destinat asupritorilor și necredincioșilor.


În virtutea importanței acestei Scripturi mărețe, pe care Allah a revelat-o în limba arabă pură și a poruncit ca ea să le fie făcută cunoscută tuturor oamenilor, suntem încântați, dragi cititori, să vă oferim traducerea sensurilor și semnificațiilor acesteia în limba dumneavoastră


~ 5 ~


maternă, pentru a vă facilita înțelegerea și răspândirea acesteia. În acest sens, echipa de lucru a depus toate eforturile necesare pentru a înțelege și a traduce semnificațiile Coranului, având totodată certitudine că, oricât de exactă ar fi traducerea, ea nu va reuși niciodată să cuprindă în mod deplin semnificațiile mărețe existente în miraculosul text al Nobilului Coran, care este mai presus de orice acțiune umană. Astfel, pe acela care dorește să înțeleagă și mai mult din adevărul adus de Nobilul Coranul, îl sfătuim să încerce să învețe limba arabă autentică în care acesta a fost revelat.


Ne rugăm ca pacea lui Allah să fie asupra Mesagerilor Săi și Îl lăudăm pe Domnul tuturor lumilor.


Enciclopedia Nobilul Coran


www.quranenc.com


* Așteptăm cu drag sugestiile și comentariile dumneavoastră în sensul îmbunătățirii acestei traduceri, prin intermediul fereastrei de note și comentarii alăturate fiecărui verset de pe site-ul Enciclopedia Nobilului Coran (www.quranenc.com). De asemenea, ne puteți contacta pe adresa de e-mail: info@quranenc.comArticole recente

UN MESAJ DE LA UN PRE ...

UN MESAJ DE LA UN PREDICATOR MUSULMAN CĂTRE O PERSOANĂ CREȘTINĂ

VIRTATEA POSTULUI ȘAS ...

VIRTATEA POSTULUI ȘASE ZILE DE SHAWAL

Islam este O Introduc ...

Islam este O Introducere despre Islam si Principiile sale