Artikler

DETTE ER ISLAM


Oversatt og revidert av


Sandra Maryam Moe


www.alnoor.no


~ 2 ~


Dette er islam


Hvordan kan vi forklare hele universets eksistens? Finnes det en overbevisende forklaring på skapelsens opprinnelse? Vi forstår at hvis en familie skal fungere godt så må den ha et ansvarlig overhode. Skal en by være fremgangsrik så må den ha en dyktig administrasjon, og ingen stat kan overleve uten en eller annen form for lederskap. Vi forstår også at ingenting skapes av seg selv, og vi observerer at universet eksisterer og har eksistert i millioner av år. Er det mulig å si at alt dette har oppstått ved en tilfeldighet? Kan vi tilskrive eksistensen av mennesker


~ 3 ~


og resten av verden til et slumpetreff eller en tilfeldighet? Mennesker representerer kun en liten del av det enorme universet. Dersom mennesker kan legge planer og gjenkjenner verdien av god planlegging, forstår de jo også at deres egen skapelse og universets eksistens må være basert på god planlegging fra en høyere intelligens.


Det må finnes en større makt bak skapelsen for å holde verden i harmoni. Det må finnes en skaper som gir liv til alt som eksisterer, og gir hver skapning en mening med sitt liv. Opplyste mennesker gjenkjenner denne skaperen og kaller ham Gud, eller Allah. Han er ikke et menneske, siden mennesker ikke kan skape andre


~ 4 ~


mennesker. Han er ikke et dyr, og ikke en plante. Ei heller er Han en statue av noe slag, siden ingen av disse kan skape seg selv eller noe annet. Han er ulik alle disse, siden Han er Skaperen av dem alle. Skaperen må være noe annet, og større enn det Han skaper. Det finnes mange veier til den sanne Gud, og det er mye å si om Ham. Gud kommer til menneskets unnsetning gjennom alle budbringere og åpenbaringer Han har sendt til menneskeheten. Disse budbringere og åpenbaringer forteller oss alt vi trenger å vite om Gud.


Islam er en religion som går ut på å akseptere og adlyde Guds lære, som Han har åpenbart til Sin siste profet,


~ 5 ~


Mohammad. [Må Gud opphøye hans omtale og beskytte ham mot ufullkommenhet!] Islam er ingen ny religion. Det var opprinnelig den samme åpenbaringen som kom til Adam, Noa, Abraham, Ismael, Isak, David, Moses og Jesus. [Fred være med dem alle!] Men Guds siste budskap til menneskeheten, ble åpenbart for profeten Mohammad, [Må Gud opphøye hans omtale og beskytte ham mot ufullkommenhet!] og er islam i dets komplette og endelige form.


Ordet islam betyr ”å underkaste sin vilje til Gud”. Den som underkaster sin vilje til Gud, blir i utgangspunktet ansett å være ”en muslim”.


~ 6 ~


Koranen, de siste åpenbarte ord fra Gud, er den viktigste kilden i enhver muslims tro og praksis. Den tar for seg alle emner som angår mennesker: visdom, doktrine, tilbedelse, forretninger, lov og rett, osv, men det grunnleggende tema er forholdet mellom Gud og Hans skapninger. Koranen gir også veiledning og detaljert opplæring for å fremme et rettferdig samfunn, anstendig menneskelig atferd og et rettferdig økonomisk system. Hadith’er er pålitelig formidlede rapporter fra profeten Mohammads [Må Gud opphøye hans omtale og beskytte ham mot ufullkommenhet!] følgesvenner om hva han sa, gjorde eller godkjente, og forklarer koranens vers i detalj.


~ 7 ~


GRUNNLEGGENDE OM TROEN I ISLAM


En praktiserende muslim tror på de følgende prinsipper:


1) Muslimer tror på én unik og usammenlignbar Gud. Han har ingen sønn og heller ingen partner, og ingen foruten Han alene, har rett til å bli tilbedt.


2) En muslim tror på alle Guds budbringere. Alle kjente nasjoner har fått tilsendt en budbringer fra Gud. De var Guds utvalgte og kom for å undervise menneskeheten og overbringe Hans åpenbaringer. Koranen navngir 25 av dem. Blant disse er Noa, Abraham, Moses og


~ 8 ~


Jesus. Mohammad [Må Gud opphøye hans omtale og beskytte ham mot ufullkommenhet!] var den siste profeten sendt av Gud.


3) Muslimer tror på alle Guds åpenbarte bøker. I Koranen nevnes Toraen, Evangeliene og skriftene til Abraham, Moses, David og Jesus. Men disse har undergått endringer, tillegg og utelatelser, eller er gått tapt lenge før den siste åpenbaringen i Koranen kom. Den eneste autentiske og komplette åpenbaringen fra Gud som eksisterer i dag er Koranen.


4) Muslimer tror på englenes eksistens og at de er ærefulle skapninger. Englene tilber Gud alene, de adlyder Ham og handler kun på Hans befaling.


~ 9 ~


5) Muslimer tror på dommedagen. En dag vil komme da hele universet skal bli ødelagt, og de døde vil gjenoppstå for å motta Guds dom. De som tror og lever rettskaffent, de skal få adgang til Paradiset, men de som er vantro og dør som vantro, de vil bli sendt til helvetesilden.


6) Muslimer tror at Gud alene er den Allmektige, Skaperen, og Opprettholderen av alt som finnes i hele universet. Intet anliggende skjer i verden uten Hans vilje. På en perfekt måte omfatter Hans kunnskap alt som er, både det synlige og det skjulte, det offentlige og det private. Han er den Vise, den Barmhjertige og Hans vilje overgår alle skapningers vilje.


~ 10 ~


HVA ER DE FEM SØYLENE I ISLAM?


Ifølge islam er tro uten handling og praktisering meningsløst. Troens natur er meget fintfølende, og kan være høyst effektiv for å motivere oss. Når man ikke praktiserer sin tro vil den fort miste vitalitet og motivasjonskraft. DE FEM SØYLENE


1) Vitnesbyrd om troen: Vitnesbyrd om troen innebærer å si med overbevisning: ”Det finnes ingen annen sann guddom foruten Gud (Allah), og Mohammad er Guds budbringer.” Muslimer bruker


~ 11 ~


profeten Mohammad [Må Gud opphøye hans omtale og beskytte ham mot ufullkommenhet!] som en rollemodell i sine liv.


2) Bønnen: Muslimer ber fem ganger om dagen. Bønnen renser hjertet og forbygger mot fristelser til å utføre syndige handlinger. Den styrker og vedlikeholder troen på Gud, og inspirerer mennesket til å opprettholde en høy moral.


3) Faste i måneden Ramadan: Hvert år faster muslimer i måneden Ramadan, og de avstår da fra mat, drikke og seksuell aktivitet fra daggry til solnedgang.


Ved å nekte seg selv verdslig komfort, selv om det bare er for en kort tid, vil en fastende person oppnå sann medfølelse for


~ 12 ~


de som sulter, og i tillegg vil han eller hun også oppnå åndelig vekst.


4) Å gi zakat : Ordet zakat betyr ”renselse”. Våre eiendeler blir renset ved å sette til side en liten del for de trengende. Det å gi zakat betyr å gi en spesifisert prosent av bestemte eiendeler til bestemte klasser av nødlidende mennesker hvert år.


5) Pilegrimsferd til Mekka: Det er en forpliktelse å utføre den årlige pilegrimsferden (Hadj) én gang i løpet av ens livstid, såfremt man fysisk og økonomisk er i stand til å gjøre dette.


Den sanne religionen kan ikke være begrenset til noen folk, sted eller periode. Innenfor det sentrale prinsippet i islam og dens definisjon (underkastelsen av ens


~ 13 ~


vilje til Gud) ligger roten av islams universalitet. Gud sier i Koranen: ”O dere som tror! Frykt Gud slik Han skal fryktes, og dø ikke uten å være en troende.” [En som underkaster sin vilje til Gud!] Gud har forklart hva som er meningen med livet og hva som er den rette vei. Underkast din vilje til Skaperen og Opprettholderen av alt som finnes i hele universet! Herved inviteres du til å bli en muslim, og si: ”Det finnes ingen annen sann guddom foruten Gud (Allah), og Mohammad er Guds budbringer.” Ved å si disse ord med overbevisning, og ved å praktisere din tro, vil du bli en av vinnerne av Paradiset.


~ 14 ~


Vi ber til Allah, den Allmektige, at Han leder menneskeheten til ”den rette vei”. For mer informasjon om islam, spørsmål eller kommentarer til dette heftet, ta gjerne kontakt med:


Alnor Senter


Postadresse: Postboks 3447, 9276 Tromsø


Internettadresse: www.alnor.no E-postadresse: post@alnor.no Telefon: (47) 776 78721 Det Islamske Nettverk Postadresse: Postboks 58 1476 Rasta Internettadresse: www.islamnet.no E-postadresse: post@islamnet.no Telefon: 48170675Nye innlegg

ET BUDSKAP FRA EN MUS ...

ET BUDSKAP FRA EN MUSLIM FORKENDER TIL EN KRISTEN PERSON

DYD AV Å FASTE SKS DA ...

DYD AV Å FASTE SKS DAGER MED SHAVAL

Førti hadither av Ima ...

Førti hadither av Imam Nawawi

SPØRSMÅL OM SEX OG IN ...

SPØRSMÅL OM SEX OG INTIMITETSPROBLEMER FIKK SVAR 1 (ISLAMSK UTSIKT)