About Us

Ova stranica je za ljude različitih vjera koji žele razumjeti islam i muslimane. Sadrži mnoštvo informativnih knjiga, video zapisa, audio zapisa i članaka o različitim aspektima islama.

I sadrže najviše islamskih centara širom svijeta

Ako želite razgovarati s nekim da biste saznali više o islamu i na vaša pitanja odgovarali lično - bez pritiska - nazovite nas klikom na ikonu WhatsApp u nastavku. Možete nam poslati i e-poštu ili poslati poruku.