Réspunzénd intrebérilor critice ale omemfli

Islainul are réspunsul 1a intrebérile cele inai iinportante si inseinnate ale Oinenirii: Care este adevérul? Cine ne-a creat? Existé oare un Duinnezeu? Cine este Dumnezeul nostru Adevérat? Cine este ultiinul profet a1 lui Duinnezeu? Pe cine ar trebui mi 55 adoréin? Cine suntein? De ce suntein aic? Ce se intéinplé cu n0i dupé moarte? Cuin va f1 Viaga de Apoi? Care este destinagia noastré finalé — Paradisul sau Iadul? Cum putein atinge adevérata pace sufleteascé, adevératul succes si fericirea adevératé? Cum putein dobéndi Viaga eterné?