Numai vé‘lrful aisbergului

Acesta. .. ne indeamné sé avem intengii bune, atitudini pozitive si sentimente calde pentru cei din jur ne invagé 55 ii iertém pe ceilalgi, si 55 1e dorim ceea ce ne dorim noué insine ne cere 551 zémbim sincer Si 551 fim veseli 5i optimisti ne indrumé sé ii tratam pe cei din jur cu politege 3i respect me invagé 35 fun blénzi fagé de animale, péséri 5i tot ceea ce ne inconjoaré ne spune 55 me respectém Si 55 me ingrijim paringii 5i Vérstnicii, Si 55 fun buni cu partenerii nogtri de Viagé, cu copiii 5i ceilalgi membri ai familiei '[i-am stérnit curiozitatea despre ce anume este ”acesta”? Dé-mi voie sé iti spun mai multe... ne indeamné sé ajutém, hrénim si sé sprijinim pe cei slabi, sérmani, nevoiasi si invalizi ne indrumé in a £1 generosi, milostivi 5i cooperangi ne cere sé menginem 0 atitudine pozitivé prin angaj area in muncé voluntaré 5i comunitaré afirmé cé cei mai onorabili 5i nobili dintre 0ameni sunt aceia care sunt cei mai smerigi 5i mai drepgi, ale céror inimi sunt curate 5i lipsite de invidie, uré 5i prejudecagi