Fundamentale-ale-credintei-islamice

INTRODUCERE Toată Slava I se cuvine lui Allah şi toate Binecuvântările lui Allah fie asupra Profetului Său, Mohammed, asupra familiei sale, a companionilor săi şi asupra tuturor celor care urmează Calea Sa cea Dreaptă; fie ca Allah Cel Atotputernic să aibă milă de ei în Ziua Judecăţii! Cu adevărat, toată Slava I se cuvine lui Allah, numai pe El Îl adorăm, numai la El căutăm ajutor şi iertare. Căutăm adăpost la Allah de răul din noi înşine şi de răul din acţiunile noastre. Pe oricine îl călăuzeşte Allah, nimeni şi nimic nu îl poate rătăci şi pe oricine Allah îl lasă necălăuzit, nimeni şi nimic nu îl poate călăuzi. Mărturisesc că nu există nicio Divinitate demnă de adorare în afară de Allah, Care nu are parteneri, şi mărturisesc că Mohammed este Robul şi Mesagerul Său. Fie ca Allah să îi binecuvânteze pe Mohammed, pe familia sa, pe companionii săi şi pe oricine l-a urmat pe el în ceea ce priveşte bunătatea şi credinţa şi fie ca Allah să ne ţină pe noi toţi departe de orice rău! Amin! În această carte, vom discuta despre ştiința Tawhid-ului1, care este cea mai nobilă și necesară dintre toate ramurile ştiinţei, precum şi cea mai importantă dintre toate obligaţiile musulmanului şi aceasta pentru că ea este știința despre Allah, despre Numele și Atributele Sale și despre Drepturile Lui asupra robilor Săi. Această știință este cheia către Calea lui Allah și este baza Legislației Sale Sacre. Din acest motiv, toți mesagerii (Pacea fie asupra lor!) i-au chemat pe oameni la cunoaşterea şi înţelegerea acestei ştiinţe, după cum Allah Preaînaltul spune: