ABC-ul Islamului!

Islamul ne invaga ca poarta catre 0 Viaga fericita, mulgumita si vesnica este reprezentata de credinga in Allah, Singurul Dumnezeu adevarat, si in ultimul Séu profet, Muhammad, precum 5i rostirea acestei declaratii: “Mérturisesc cé nu existé nicio divinitate demné de a fi adoraté in afaré de Allah, §i mérturisesc cé Muhammad este trimisul Iui Allah.” Islamul ne spune, de asemenea, ca simpla credinga in Dumnezeu si in trimisul sau nu este de ajuns pentru a obgine linistea sufleteasca, fericirea §i mantuirea! Trebuie, in acela§i timp, sa implinim voia lui Allah, adorandu-L numai pe El, ascultand de poruncile Lui 5i punand in practica aspectele credingei noastre. Aspectul esengial al mesajului lui Allah este reprezentat de supunerea faga de VOia lui Dumnezeu. ln Coran, Allah clarifica adevarata insemnatate a supunerii §i rasplata pregatita pentru cei care cred 5i implinesc fapte bune: “lnsé aceia care cred §i plinesc fapte bune vor avea ca séla§ grédinile Firdawsului.” (Coran 18:107)