Știința modernă așa cum este revelată în Coran și Tradițiile Profetului صلى الله عليه وسلم