MOHAMMED (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) PROFETUL COMPASIUNII