articole

lor chiar dacă acestea sunt folosite ca împodobire dacă au atins cota care determină plata daniei şi a trecut un an de la data dobândirii acestei cote. Ca dovadă a acetui fapt este pe langă relatarea care se referă la pedepsirea celor care nu plătesc dania pentru aur şi argint şi întâmplarea în care Profetul, pacea şi binecuvântarea fie asupra lui, a văzut în mâna unei femei două brăţări din aur şi a întrebat-o: "Ai plătit dania pentru acestea?" A spus: "Nu". A spus: "Ţi-ar place ca Alllah Preaînaltul să te încercuiască din pricina lor în două cercuri de foc în Ziua Judecăţii? Aceasta le-a aruncat spunând: "Le dăruiesc lui Allah şi Profetului" (Cules de Abu Daud, AnNisai) Deasemenea s-a relatat că UmSeleme, Allah să fie mulţumit de ea, purta două brăţari din aur. Aceasta l-a întrebat pe Profet: "Profetule, acestea sunt considerate o comoară? (aici se referă la comoara care conduce spre pedeapsa în Ziua de Apoi) Profetul i-a raspuns: " Bunul ce a îndeplinit condiţiile plătirii daniei şi a fost plătită nu mai este considerat o comoară." (relatat de Bukhari) Dania mărfii expusă spre vânzare: Se valorifică marfa expusă spre vânzare la sfârşitul fiecărui an şi se plăteşte 2.5% din ea conform companionului care a relatat: "Ne poruncea Profetul să plătim dania din marfa expusă spre vanzare."(relatat de Abu Daud) În această categorie intră şi tereneurile, imobilele şi alte mărfuri asemenea lor expuse la vânzare. Cota în cazul daniei pentru mărfurile expuse la vânzare este contravaloarea a 85 grame aur. În legătura cu imobilele care sunt date în chirie se plîteşte dania din banii luaţi pe chirie, o dată pe an, cu precizarea că nu se plăteste danie pentru aceste imobilele închiriate, care nu sunt expuse la vânzare. Aşa se procedează şi cu maşina proprie sau cea cumpărată pentru a fi folosită cum ar fi taxiul, adică nu se plăteşte dania pentru ca nu este expusa la vânzare. Iar dacă proprietarul maşinilor cu taxare a strâns suma care necesită plata daniei (contravaloarea a 85 grame de aur) acesta trebuie să o plătească o data pe an conform dovezilor existente. Aşa se procedează şi cu bunurile sau averile orfanilor sau a nebunilor. Trebuie să se platească dania în locul acestora în caz că deţin cota care determină plata daniei conform majorităţii învăţaţilor musulmani o data pe an conform celor spuse de Profet lui Muaz atunci când l-a trimis în Yemen: " Allah a prescris ca cei bogaţi să plătească dania pentru cei săraci" Dania este dreptul lui Allah. Nu se permite ca ea să fie data celor care nu au dreptul, şi nici nu se permite ca cineva să se folosească de ea prin a trage foloase în urma ei sau a îndepărta vreun rău de la el. Zekat-ul tebuie plătit din toată inima cu intenţia pură pentru mulţumirea lui Allah Preaînaltul numai celor care fac parte din categoriile pe care le-a stabilit Coranul în versetul următor: "Milosteniile (din Danie) sunt numai pentru săraci, pentru sărmani, pentru cei care ostenesc pentru ele, pentru cei ale caror inimi se adună întru credinţă, pentru slobozirea robilor, pentru cei îndatoraţi greu, pentru calea lui Allah şi pentru călătorul aflat pe drum. Aceasta este porunca de la Allah, iar Allah este Atoateştiutor şi Înţelept." (AtTewbe:60). După cum observăm acest verset s-a încheiat cu menţionarea a două dintre numele lui Allah Preaînaltul: Atoateştiutor şi Înţeleptul prin care ar vrea să le atragă atenţia oamenilor că El este cel care cunoaşte problemele creaturilor Lui, cine merită şi cine nu, să ia din banii oferiţi ca Zekat şi tot El este Cel Întelept în legiferarea de legi , în aşa fel încât pune toate lucrurile la locul lor cu înţelepciune chiar dacă unii nu înteleg multe din înţelepciuniile Lui Preaînaltul. Acest lucru tocmai pentru a se liniştii oamenii în legătură cu legea prescrisă de El Preaslăvitul şi pentru a o urma cu încredere şi supuneare. În încheiere îl rugăm pe Allah Preaînaltul să ne îndrume spre înţelegerea religiei Lui, să ne înzestreze cu sinceritetea în faptele noastre, să ne facă să concurăm spre cele care aduc mulţumirea Lui, să ne ocrotească de supărarea Lui căci El este aproape de noi şi Atoateauzitor. Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra Profetului Muhammed, a familiei şi a companionilor lui. Zekat Laudă lui Allah Cel Unic, pacea şi binecuvânterea fie asupra Profetului Muhammed, familei lui şi a companionilor lui. Ceea ce ne-a făcut să scriem aceste cuvinte este dorinţa de vă sfătui şi a vă reaminti de unul din cele cinci principii de bază ale Islamului. Acesta obligaţiune a fiecărui musulman din păcate este neglijată de mulţi musulmani cu toate că ea este unul din stâlpii pe care se sprijină Islamul şi fără de care n-ar mai sta în picioare conform spuselor Profetului: "Islamul se sprijină pe cinci stâlpi: Marturisirea că nu există altă divinitate în afară de Allah şi Muhammed este trimisul Lui, împlinirea Rugăciunii, dania, postul lunii Ramadan şi pelerinajul Casei.(hadis convenit) Obligativitatea daniei pentru fiecare musulman este unul din cele mai frumoase aspecte ale Islamului şi una din cele mai protectoare legi pentru adepţii acestei religii prin mulţimea foloaselor şi pentru grija faţa de cei nevoiaşi. Din foloasele Zekat-ului: -întărirea relaţiilor de prietenie între cei bogaţi şi cei săraci pentru că sufletele îi îndrăgesc pe cei care le fac bine. -purificarea şi educaţia sufletului prin îndepărtarea de la comportamentul urât, cum ar fi : zgârcenia, invidia, aşa cum a spus şi Allah Preaînaltul în sfântul Coran: "Ia din bunurile lor milostenie, prin care să-i curăţeşti şi să-i binecuvântezi şi roagă-te pentru ei, căci rugile tale aduc tihnă pentru ei. Iar Allah este Cel care aude Totul şi Atoateştiutor." (AtTewbe:103). -înzestrarea musulmanului cu calităţi cum ar fi: generozitatea, dărnicia, sensibilitatea faţă de cei nevoiaşi. -aduce binecuvântarea şi recompensa de la Allah aşa cum a zis Preaînaltul: "Spune: Domnul meu dă din belsug cele de trebuinţa acelora care voieste El dintre robii Săi sau le împuţinează lor. Si pentru tot ceea ce dăruiţi voi El vă da vouă în schimb, căci El este Cel mai bun dintre dăruitori." (Sabee:39). Şi a celor spuse de Profetul Muhammed, pacea şi binecuvântarea fie asupra lui :" Allah Preaînaltul a spus: "O, fiul lui Adam, dă pomană ca noi să-ţi dăm ţie pomană" (relatat de Bukhari si Muslim) Allah Preaînaltul i-a prevenit pe cei care nu plătesc dania de o pedeapsă aspră spunâd: "O, voi cei care credeţi! Mulţi dintre rabini şi călugări mănâncă averile oamenilor pe nedrept şi îi impiedică de la calea lui Allah! Iar acelora, care strâng aur şi argint şi nu le cheltuiesc pe calea lui Allah, vesteşte-le pedeapsă dureroasă,/ Într-o zi în care le vor fi încinse în focul Gheenei şi cu ele se vor arde frunţile, laturile şi spinările lor. Aceasta este ceea ce aţi stâns pentru sufletele voastre! Gustaţi din ceea ce aţi strâns!" (At-Tewbe:34- 35). De aceea, averile pentru care nu se plăteşte dania reprezintă o comoară din cauza căreia va fi pedepsit deţinătorul ei în Ziua Judecăţii conform celor relatate de Profet, Allah să-l binecuvânteze şi să-l miluiască,: " Posesorul de aur şi argint care nu plăteşte zekat-ul pentru acestea va fi pedepsit în Ziua Judecăţii. Acestuia i se vor aplica pe spate, pe părţile laterale şi pe frunte tăbliţe de foc cu care va fi pedepsit în Infern. Îndată ce se vor răci i se vor aduce altele. Într-o zi ce va dura cât cinci zeci de mii de ani. Pedeapsa va dura până se vor judeca toţi oamenii. Fiecare îşi va vedea locul unde va ajunge, în Paradis sau în Iad." (relatat de Muslim, Abu Daud, Ahmed) Apoi Profetul, pacea şi binecuvântarea fie asupra lui l-a menţionat şi pe deţinătorul de cămile, vaci şi oi care nu plateşte pentru acestea dania că va fi deasemenea pedepsit asemenea deţinătorilor de aur şi argint. Deasemenea Profetul, pacea şi binecuvântarea fie asupra lui a spus: " Cel care a fost înzestrat cu averi şi nu a plătit zekat-ul pentru acestea i se vor transforma (în Ziua Judecăţii) averile într-un uriaş chel cu coarne care îl va cuprinde, apoi îl va lua de fălci şi îi va spune: " Eu sunt banii tăi, eu sunt averile tale!" după care a recitat versetul: "Să nu creadă aceia care sunt zgârciţi cu ceea ce Allah le-a daruit din harul Său că aceasta este spre binele lor! Dimpotrivă, aceasta este spre răul lor, căci cele cu care au fost zgârciţi li se vor încolăci în jurul gâturilor în Ziua de Apoi. Alui Allah este moştenirea cerurilor şi a pământului şi Allah este Bineştiutor al celor pe care le împliniţi." (Al-'Imran:180). Dania trebuie plătită pentru patru categorii de bunuri: pentru culturile şi roadele pământului, pentru ovine, pentru aur şi argint şi pentru negustorie. Pentru fiecare dintre aceste categorii există o cota care determina plata daniei, în sensul că ne arată la câtă cantitate sau la câţi bani trebuie să fie platită iar în cazul în care această cotă nu este atinsă dania nu mai trebuie platită. Cota în cazul culturilor şi roadelor pământului este de 635kg. În situaţia în care cota a fost atinsă dania pentru culturi şi roade este de 10% din recoltă dacă pământul a fost udat natural şi de 5% dacă pământul a fost udat artificial. Cota în cazul animalelor (cămile, vite, oi) este de: La vaci este de: 30 de capete . Iar dania care trebuie platită este de: unul de un an pentru fiecare 30; unul cu vârsta de 2 ani pentru fiecare 40. La capre şi oi este de: 40 de capete. Iar dania care trebuie platită este de: unul pentru primele 40; doi pentru 120; trei pentru 300; cu unul în plus pentru fiecare 100. Deasemenea o altă condiţie care trebuie îndeplinită pentru ca plătirea daniei în cazul animalelor să devină obligatorie este trecerea unui an hijri din data deţinerii cotei. Ceea ce fată animalele nu necesita trecerea unui alt an hijri ci ele sunt luate în considerare împreuna cu celelalte. Cota aurului este de 85 de grame. Cota argintului este de 595 grame. Dania care trebuie platită pentru aur şi argint este de 2.5%. În categoria aurului şi argintului intra şi bancnotele cu care au loc tranzacţiile între oameni în prezent. Cea de-a doua condiţie pentru obligativitatea plaţii daniei în cazul aurului şi a argintului sau a banctotelor este trecerea unui an din ziua posedării cotei care determină plata daniei.Articole recente

UN MESAJ DE LA UN PRE ...

UN MESAJ DE LA UN PREDICATOR MUSULMAN CĂTRE O PERSOANĂ CREȘTINĂ

VIRTATEA POSTULUI ȘAS ...

VIRTATEA POSTULUI ȘASE ZILE DE SHAWAL

Islam este O Introduc ...

Islam este O Introducere despre Islam si Principiile sale