articole
Mesajul Adevărat al lui Iisus Hristos


ÎN CORAN ȘI BIBLIE

Cuprins


1.Introducere .................................................................................................................................... 3


2. Povesta lui Iisus Hristos a început cu rugăciunea Fecioarei Maria .............................. 4


Coran 3: 33-37.................................................................................................................................. 4


3.Statutul Fecioarei Maria ............................................................................................................. 5


Coran 3:42-47 .................................................................................................................................. 5


4. Concepția miraculoasă și nașterea lui Iisus ........................................................................ 5


Coran 19:16-35 ................................................................................................................................ 5


5. Profetul Iisus Hristos și minunile lui ..................................................................................... 7


Coran 5:75-76 .................................................................................................................................. 7


Coran 3 :48-50.................................................................................................................................. 7


Coran 5:112-115 .............................................................................................................................. 8


Coran 3:52-53 .................................................................................................................................. 8


Coran 61:14 ...................................................................................................................................... 9


6. Complotul împotriva lui Iisus si protectia lui Dumnezeu ................................................. 9


Coran 3:54-59 .................................................................................................................................. 9


7. Refuzarea uciderii și răstignirii lui Iisus ............................................................................. 10


Coran 4:157-159 ............................................................................................................................ 10


8. Monoteismul era nucleul mesajului lui Iisus ..................................................................... 11


Coran 3:51 ...................................................................................................................................... 11


Coran 9:31 ...................................................................................................................................... 11


Coran 5:116-118 ............................................................................................................................ 11


Coran 4:171-173 ............................................................................................................................ 12


9. Prevestirea de către Iisus a venirii profetului Muhammad ............................................. 12


Coran 61:6 ...................................................................................................................................... 12


10. Notițe .......................................................................................................................................... 13


11. Concluzie................................................................................................................................... 16


3


1.Introducere


Această carte este un scurt rezumat în care doresc să clarific perspectiva mea asupra originii creștinismului și a realității sale actuale. Este pentru a indemna creștinii să cunoască rădăcinile credințelor lor (să creadă într-un singur Dumnezeu și să-L unifice în închinare). În aceste pagini, m-am străduit să citez versetele Coranului care menționează povestea lui Iisus Hristos și a mamei sale, totodata oferind dovezi din textele actuale ale Torei și ale Evangheliei, pentru a ilustra cititorilor adevaratul mesaj al lui Iisus Hristos, folosind surse crestine.


Această carte îi ajută pe toți cei care gândesc liber și care caută adevărul să știe că ceea ce Dumnezeu a trimis tuturor popoarelor prin intermediul mesagerilor de-a lungul istoriei a fost un mesaj unic (Monoteism pur). Profetul Iisus a fost, de asemenea, unul dintre mesagerii care se străduiau să-și călăuzească oamenii spre adevăr, insă mulți oameni și-au urmat dorințele și, astfel, s-au îndepărtat de învățăturile profetice.


Mă rog lui Dumnezeu (Allah)1 că această carte sa fie benefică și o sursă de îndrumare și binecuvântare, în această viață și în cea de Apoi.


1 Creștinii, evreii și musulmanii din Orientul Mijlociu folosesc cuvântul „Allah" pentru a se referi la Dumnezeu, care se referă la Singurul Dumnezeu Adevărat. Cuvântul Allah a fost menționat de 89 de ori în versiunea anterioară a Vechiului Testament. (Vezi Genesa 2: 4, Cartea lui Daniel 6:20 Biblia ebraică și arabă)


4


2. Povesta lui Iisus Hristos a început cu rugăciunea Fecioarei Maria


Coran2 3: 33-37


▪ Allah i-a ales pe Adam, pe Noe, familia lui Avraam și familia lui Imran peste toate lumile [din vremea lor].


▪ şi seminţiile lor, ieşite unele din altele. Dumnezeu este Auzitor, Ştiutor.” ▪ Muierea lui ’Imran a zis: “Doamne, Îţi juruiesc [numai] Ţie ceea ce este în pântecul meu, devotat numai Ţie! Primeşte-l de la mine! Tu eşti Cel care Aude Totul, Atoateştiutor!” ▪ Şi când a născut, a zis ea: “Doamne, am zămislit o copilă!” dar Allah ştia bine ceea ce născuse ea. Şi un băiat nu este întocmai ca o copilă! “Eu i-am pus numele Maria şi o încredinţez pe ea şi pe scoborâtorii ei ocrotirii Tale, împotriva lui Şeitan cel izgonit!” ▪ Domnul ei a acceptat-o cu bună primire și a lăsat-o să crească cu bună creștere și a încredințat-o lui Zaharia. Şi de fiecare dată când intra Zaharia la ea în templu, găsea lângă ea mâncare. Şi a întrebat-o el: “O, Maria, de unde ai aceasta?” Iar ea îi răspundea: “Ea este de la Allah!” Allah îl hrănește pe cel pe care El voiește, fără socoteală!


2 Coranul este ultima carte sfântă trimisă de Dumnezeu, dar nu singura carte, așa cum musulmanii cred în toate revelațiile anterioare ale lui Dumnezeu (scripturile lui Avraam, cartea lui David, Tora, Evanghelia etc.). Musulmanii cred că mesajul original în toate cărțile sacre este Monoteismul Pur (unificarea lui Dumnezeu în închinare). Spre deosebire de scripturile divine care au precedat, Coranul nu a fost ținut în mâinile vreunui grup anume sau ale unor exegeti musulmani, ceea ce ar duce la o interpretare greșită sau la o modificare a acestuia. Dimpotrivă, exemplarele de Coran erau mereu la îndemâna musulmanilor care-l recitau în rugăciunile lor zilnice, acest text sacru facand referiri la toate preocupările lor. Musulmanii citesc și recitesc același text al Coranului, care a fost citit și recitat în timpul vieții profetului Muhammad și a companionilor săi.


5


3.Statutul Fecioarei Maria


Coran 3:42-47 ▪ Îngerii au zis: “O, Maria! Allah te-a ales și te-a făcut curată. El te-a ales peste femeile lumilor! ▪ O, Maria! Fii pioasă faţă de Domnul tău! Prosternează-te şi îngenunche cu cei care îngenunche!” ▪ Aceasta este una dintre istoriile privitoare la Taină pe care ţie ţi-o dezvăluim, căci tu nu ai fost printre ei când au aruncat sorţi pentru a afla cine se va îngriji de Maria, căci tu nu ai fost printre ei nici când se certau pentru aceasta. ▪ Îngerii au zis: “O, Maria! Allah îți vestește un Cuvânt din partea Lui: numele lui va fi Al-Masih, Isa, fiul Mariei, măreț în această lume ca și în lumea de Apoi și unul dintre cei mai apropiați [de Allah].” ▪ Încă din leagăn va vorbi oamenilor ca un bătrân. El va fi dintre cei fără de prihană.” ▪ ~ Ea a zis: “Doamne, cum să am un copil fără să mă fi atins un bărbat?” I-a răspuns El: “Întocmai așa!” Allah creează ceea ce voiește El. Când El hotărăște un lucru, El spune doar “Fii” și el este de îndată!


4. Concepția miraculoasă și nașterea lui Iisus


Coran 19:16-35 ▪ Pomenește în Carte [Coranul] și de Maria, când ea s-a retras de la neamul ei într-un loc spre răsărit. ▪ Și a pus între ea și între ei un văl! Și atunci am trimis la ea Duhul Nostru, care i s-a arătat cu înfățișarea unui om adevărat.


6


▪ A zis ea: “Caut apărare la Cel Milostiv față de tine! Dacă tu eșticuvios, [nu te apropia de mine]!” ▪ I-a răspuns el: “Eu sunt numai un trimis al Domnului tău casă-ți vestesc un prunc curat!” ▪ Însă ea a zis: “Cum să am eu un prunc, dacă nu m-a atins nici un bărbat și nici târfă nu sunt?” ▪ I-a răspuns el: “Așa este! Dar Domnul tău a zis: “Acesta pentru Mine-i [un lucru] ușor! Și-l vom face Noi un semn pentru oameni și o îndurare din partea Noastră! Acesta-i un lucru [de mult] hotărât!” ▪ Ea rămase grea şi se retrase într-un loc îndepărtat. ▪ Și-au apucat-o durerile lângă trunchiul unui curmal și a zis ea: “O, de aș fi murit înainte de aceasta și cu totul de-aș fi fost uitată!” ▪ Dar [un glas] a strigat-o de sub ea, [zicându-i]: “Nu fi mâhnită! Domnul tău a făcut mai jos de tine un pârâiaș!” ▪ Și scutură spre tine trunchiul de curmal, căci el va lăsa să cadă lângă tine curmale proaspete coapte! ▪ Așadar, mănâncă, bea și fii fericită [de copilul tău]! Iar de vei vedea tu vreun om, spune-i lui: “Eu i-am juruit Celui Milostiv un post și de aceea nu voi sta astăzi de vorbă cu nici un om!” ▪ Apoi a venit cu el la neamul ei, purtându-l [în brațe]. Și i-au zis ei: “O, Maria, tu ai făcut un lucru îngrozitor! ▪ O, soră a lui Aaron, tatăl tău nu a fost un om [făcător] de rău, iar mama ta nu a fost o târfă!” ▪ Ea [Maria] a făcut semn spre el, dar ei au zis: “Cum să vorbim cu acela care este un prunc de leagăn?” ▪ Dar el [pruncul] a zis: “Eu sunt robul lui Allah! El mi-a dăruit Scriptura și m-a făcut profet!


7


▪ Și El m-a binecuvântat, oriunde aș fi, și mi-a poruncit Rugăciunea [As-Salat] și Dania [Az-Zakat], cât voi trăi. ▪ Şi să fiu bun cu mama mea. El nu m-a făcut nici nestăpânit, nici năpăstuit. ▪ Și pacea fie asupra mea în ziua în care m-am născut și în ziua în care voi muri și în ziua în care voi fi adus la viață [din nou]!” ▪ Acesta este Iisus, fiul Mariei! Aceasta este povestea adevărată de care ei se îndoiesc! ▪ Nu se cade lui Dumnezeu să-şi ia un fiu. Mărire Lui! Când hotărăşte un lucru, El îi spune: Fii!”, şi el este.


5. Profetul Iisus Hristos și minunile lui


Coran 5:75-76


▪ Cristos, fiul Mariei, nu a fost decât un trimis. Şi alţi trimişi au mai fost înaintea sa. Mama sa a fost o femeie dreaptă. Amândoi mâncau bucate. Vezi cum le lămurim Noi semnele, însă îi vezi cum se întorc cu spatele?


▪ Spune: “Voiți voi să adorați în locul lui Allah pe altcineva care nu vă aduce nici stricăciune, nici folos? Doară Allah este Cel care AudeTotul, Atoateștiutor.”


Coran 3 :48-50


▪ Și El îl va învăța scrierea și înțelepciunea, Tora și Evanghelia.


▪ Și trimis la fiii lui Israel [le va zice]: “Eu vin la voi cu semn de la Domnul vostru! Eu plămădesc pentru voi din lut ca un chip de pasăre și suflu asupra sa și se va face o pasăre vie, cu voia lui Allah. Și-i voi tămădui pe orb și pe lepros, și-i voi învia pe morți, cu voia lui Allah.Eu vă voi vesti


8


ceea ce mâncați și ceea ce păstrați în casele voastre. În aceasta este un semn pentru voi, dacă voi sunteți credincioși!


▪ Eu întăresc ceea ce a fost revelat în Tora mai înainte de mine și vă voi îngădui o parte din cele ce v-au fost oprite. Eu v-am adus semne de la Domnul vostru, deci fiți cu frică de Allah și dați-mi ascultare!


Coran 5:112-115


▪ [Amintește-ți tu] când apostolii au zis: “O, Iisus, fiu al Mariei, poate, oare, Domnul tău să ne coboare o masă servită din cer?” El le-a zis: “Fiți cu frică de Allah, dacă sunteți credincioși!”


▪ Ei au zis: “Voim să mâncăm din ea, ca să se liniștească inimile noastre și ca să știm că tu ne-ai spus nouă numai adevărul și să fim întru aceasta printre martori.”


▪ Atunci a zis Iisus, fiul Mariei: “O, Allah, Stăpân al nostru! Coboară-ne nouă o masă servită din cer ca să ne fie nouă sărbătoare -pentru cel dintâi și pentru cel din urmă dintre noi - și semn de la Tine! Și blagoslovește-ne pe noi cu cele de ospăț, căci Tu ești Cel mai bun dintre cei care hrănesc!”


▪ Și i-a răspuns Allah: “O voi coborî vouă, dar pe acela care nu va crede nici după aceasta îl voi osândi cu un chin cu care nu voi mai pedepsi pe nimeni din toate lumile!”


Coran 3:52-53


▪ Apoi, când Iisus a simțit necredința lor, le-a zis: “Cine sunt sprijinitorii mei [în chemarea] la Allah?” Apostolii au răspuns: “Noi suntem sprijinitorii [religiei] lui Allah! Noi credem în Allah și fă mărturie că noi [lui Allah] Îi suntem supuși [musulmani]!


9


▪ Doamne! Noi credem în ceea ce Tu ai pogorât și-l urmăm peTrimis, deci scrie-ne pe noi printre cei care fac mărturie.”


Coran 61:14


▪ O, voi cei care credeți! Fiți ajutoare pe calea lui Allah, așa cum afost când a zis Iisus, fiul Mariei, către apostoli: “Cine sunt ajutoarele mele în chemarea la Allah?” Și i-au răspuns apostolii: “Noi suntem ajutoarele lui Allah!” Atunci o parte dintre fiii lui Israel au crezut, în vreme ce o altă parte nu au crezut. Și Noi le-am dat ajutor acelora care au crezut, împotriva dușmanului lor, și au devenit ei biruitori.


6. Complotul împotriva lui Iisus si protectia lui Dumnezeu


Coran 3:54-59


▪ Și ei au viclenit, dar Allah a făcut ca planurile lor să nu izbutească, fiindcă Allah este cel mai bun dintre plănuitori!


▪ Când Allah a spus: “O, Iisus! Eu îți voi da o răsplată îmbelșugată, te voi înălța la Mine, te voi mântui de cei care nu cred și îi voi punepe cei care te-au urmat peste cei care nu cred până în ziua Învierii. Apoi la Mine va fi întoarcerea voastră și Eu voi judeca asupra celor în care voi nu vă înțelegeți.


▪ Cât despre cei care au tăgăduit, pe ei îi voi supune la chinuri grele atât în această lume, cât și în Lumea de Apoi și ei nu vor avea penimeni să-i ajute.”


10


▪ Cât despre cei care cred și săvârșesc fapte bune, El le va da răsplata cuvenită lor. Allah nu-i iubește pe cei nelegiuiți!


▪ Acestea ți le recităm ție din versete și Mesajul Înțelepciunii.


▪ Înaintea lui Allah, Iisus este asemenea lui Adam, pe care El l-a făcut din lut și apoi i-a zis lui ‘Fii’ și el a fost.


7. Refuzarea uciderii și răstignirii lui Iisus


Coran 4:157-159


▪ Și din pricina vorbelor lor: “Noi l-am omorât pe Mesia Iisus, fiul Mariei, trimisul lui Allah!” în vreme ce ei nu l-au omorât, nici nu l-au răstignit pe cruce, ci a fost făcut [cineva] să semene cu el! Ceicare au avut păreri diferite în privința lui [Iisus], au fost în îndoială [înlegătură cu moartea lui]; ei nu au avut cunoștință sigură despre ea [moartea lui], ci doar au urmat unor presupuneri. De bună seamă, nul-au omorât,


▪ Ci Allah l-a înălțat la El. Iar Allah este Puternic și Înțelept.


▪ Nu va fi nici unul dintre oamenii Cărții care să nu creadă în el,înaintea morții sale. Iar în Ziua de Apoi, el va fi martor împotriva lor.


11


8. Monoteismul era nucleul mesajului lui Iisus


Coran 3:51


▪ Allah este Stăpânul meu și Stăpânul vostru. Așadar, adorați-L pe El! Aceasta este o cale dreaptă!


Coran 9:31


▪ Ei îi iau pe rabinii lor și pe călugării lor, precum și pe Mesia, fiul Mariei, ca Domni în locul lui Allah, în vreme ce li s-a poruncit să nu adore decât un singur Dumnezeu, în afara căruia nu este [alt] Dumnezeu. Mărire Lui! El este deasupra celor pe care-i asociază Lui!


Coran 5:116-118


▪ Și când va zice Allah: “O, Iisus, fiu al Mariei! Le-ai spus tuoamenilor: “Luați-mă pe mine și pe mama mea drept dumnezei înlocul lui Allah?” el îi va răspunde: “Mărire Ție! Eu nu aș fi putut să spun ceea ce nu aveam dreptul să spun! Dacă aș fi spus, ai ști, căci Tu doară știi ce este în sufletul meu, pe când eu nu știu ce este în sufletul Tău! Doară Tu ești Marele Știutor al celor neștiute!” ▪ Eu nu le-am spus decât ceea ce mi-ai poruncit: “Adorați-L pe Allah, Domnul meu și Domnul vostru!” Și am fost martor asupra lor atâta vreme cât m-am aflat printre ei. Și după ce m-ai luat la Tine, ai fost doar Tu Priveghetor peste ei, căci Tu ești Martor tuturor lucrurilor!” ▪ De-i osândești, ei sunt doară robii Tăi, iar de-i ierți pe ei, Tu ești [cel] Puternic, Înțelept!”


12


Coran 4:171-173


▪ O, voi oameni ai Scripturii! Nu exagerați în privința religiei voastre și nu spuneți despre Allah decât adevărul! Mesia Iisus, fiul Mariei, este trimisul lui Allah, cuvântul Său pe care El l-a transmis Mariei și un duh de la El. Credeți, așadar, în Allah și în trimișii Săi. Și nu spuneți ‘Trei!’. Opriți-vă de la aceasta și va fi mai bine pentru voi. Allah nu este decât un Dumnezeu Unic. Slavă Lui! Să aibă El un copil? Ale Lui [Allah] sunt cele din ceruri și de pre pământ și Allah este cel mai bun Ocrotitor [Wakil]. ▪ Mesia nu se va dezice niciodată de ai fi rob lui Allah și nici îngerii apropiați, iar acela care se dezice de la slujirea Lui și se arată trufaș îi va aduna la El laolaltă. ▪ Celor care au crezut şi au făcut fapte bune, El le va da răsplata, dăruindu-le, pe deasupra, din harul Său, iar pe cei care s-au lepădat de El şi pe cei care au fost trufaşi îi va osândi la o dureroasă osândă. Ei nu vor afla, în afară de Dumnezeu, nici oblăduitor, nici ajutor.


9. Prevestirea de către Iisus a venirii profetului Muhammad


Coran 61:6


▪ Și [adu-ți aminte] când Iisus, fiul Mariei, a zis: “O, fii ai lui Israel! Eu sunt trimisul lui Allah la voi, întărind Tora de dinainte de mine și vestind un Trimis ce va veni după mine și al cărui nume este Ahmad!” Și când el le-a adus semnele limpezi, ei au zis: “Aceasta este vrăjitorie învederată!”


13


10. Notițe


▪ Povestea lui Iisus Hristos a început cu rugăciunea mamei Mariei către Domnul ei să-i dea un copil, ca să-l poată dedica slujirii lui Dumnezeu.


▪ Tutela Mariei a fost acordată profetului Zaharia, unchiul matern al Mariei, după ce au pus la îndoială cine ar trebui să se ocupe de ea. Ei au considerat că această tutelă este o datorie religioasă deoarece mama Mariei o dedicase pentru a servi în Casa lui Dumnezeu.


▪ Zaharia era cunoscut pentru credința și pioșenia sa, de aceea Maria a fost crescuta cu o credință puternică și supunere față de Dumnezeu.


▪ Unul dintre privilegiile speciale pe care Dumnezeu le-a acordat Mariei, datorită evlaviei ei, este o bună susținere pe care nimeni nu o avea în acel moment.


▪ Când Ingerul Gavriil a venit la ea cu vesti bune sub forma unui bărbat, ea a căutat refugiu la Dumnezeu impotriva lui. Aceasta dovedește modestia și castitatea ei.


▪ Când a rămas însărcinată cu Iisus, ea s-a incredintat total lui Dumnezeu și s-a îndepărtat de poporul ei.


▪ Îngrijirea și protecția lui Dumnezeu au fost oferite Mariei, pregătindu-i pentru ea un loc sigur pentru nastere, lângă un curmal, pentru ai oferi o hrană bună.


▪ Când Maria a fost acuzată pe nedrept de prostitutie, Dumnezeu i-a poruncit să rămână tăcută și să lase copilul Iisus să vorbească. Acesta a vorbit cu voia lui Dumnezeu și asta a dovedit nevinovăția mamei sale.


▪ Copilul a confirmat misiunea, supunerea față de Dumnezeu, servilismul său față de Dumnezeu și statutul său de Mesager al lui Dumnezeu.


➢ “Dar acum căutaţi să Mă omorîţi, pe Mine, un om, care v'am spus adevărul, pe care l-am auzit dela Dumnezeu. Aşa ceva Avraam n'a făcut.” (Ioan 8: 40)


14


➢ “Dumnezeul lui Avraam, (Dumnezeul lui) Isaac şi (Dumnezeul lui) Iacov, Dumnezeul strămoşilor noştri, L-a proslăvit pe Slujitorul Său Iisus, pe Care voi L-aţi dat pe mâna lui Pilat şi v-aţi lepădat de El în prezenţa acestuia, măcar că el hotărâse să-L elibereze. ” (Fapte 3:13) ➢ “Iată Robul Meu, pe care L-am ales, Prea iubitul Meu, în care sufletul Meu îşi găseşte plăcerea. Voi pune Duhul Meu peste El, şi va vesti Neamurilor judecata.” (Matei 12:18)


▪ Monoteismul a fost principalul aspect al mesajului transmis de Iisus.


▪ Iisus a confirmat că există un singur Dumnezeu și că nu are nici un partener, nici o soție și nici un fiu. Iisus i-a invitat pe oameni să se închine doar lui Dumnezeu.


➢ “Allah este Domnul meu și Domnul vostru. Adorați-L pe El și acesta este un drum drept!” (Coran 19 : 36)


▪ Minunile făcute de Iisus au fost posibile doar prin voia lui Dumnezeu, astfel întărindu-se dovada profeției lui Iisus. (Pagină 8)


▪ Iisus a venit pentru a confirma mesajul lui Moise, pentru a îndrepta toate minciunile și distorsionarile făcute mesajului original al acestuia. (Pagină 8)


▪ Când Dumnezeu l-a salvat pe Iisus de răstignire și l-a înviat, El i-a promis că toți cei ce au crezut în mesajul lui, vor rămâne superiori celor care nu au crezut până în Ziua Judecății. (Pagină 10)


▪ Credinciosul poate înțelege că dacă Dumnezeu poate să-L creeze pe Adam din lut, fără părinți de sex masculin și feminin, el poate crea cu ușurință pe Iisus fără un părinte masculin. (Pagină 10)


▪ Iisus nu a fost omorât și răstignit, dar Dumnezeu l-a reînviat. (Pagină 10)


▪ Iisus nu a chemat pe nimeni să se închine lui, ci a chemat oamenii să se închine numai unui singur Dumnezeu, si anume Dumnezeul său care este si Domnul tuturor.


15


➢ “Atunci Iisus i-a răspuns: – ‘Pleacă, Satan, căci este scris: ‘Domnului, Dumnezeul tău, să te închini şi numai Lui să-I slujeşti! ‘” (Matei 4:10)


▪ Coranul îl onorează și îl apără pe Iisus și pe mama sa de profanare și obscenitate. Aceasta carte sfanta ne cheamă să ne rugăm numai Creatorului (lui Dumnezeu) așa cum au făcut Iisus și mama sa; nu ne cere să ne rugăm la ei (căci ei erau simple făpturi ale lui Dumnezeu).


▪ Iisus a predicat monoteismul pur așa cum se vede în multe versete din Biblie:


➢ “Cea dintâi poruncă este: “Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn.” (Marcu 12:29)


➢ “Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Cristos, pe Care L-ai trimis Tu.” (Ioan 17: 3)


▪ Prevestirea venirii profetului Muhammad a făcut parte din mesajul lui Iisus.


➢ “Dar Eu Îl voi ruga pe Tatăl şi El vă va da un alt Apărător, Care să fie cu voi în veac, şi anume Duhul adevărului, pe Care lumea nu-L poate primi, pentru că nici nu-L vede, nici nu-L cunoaşte. Voi Îl cunoaşteţi, pentru că rămâne cu voi şi va fi în voi.” ( Ioan 14:16-17) 3


3 https://intellectinislam.com/2019/03/22/jesus-gave-the-glad-tidings-of-the-coming-of-muhammad/


16


11. Concluzie


Mesajul lui Iisus a fost mesajul tuturor profeților (Monoteismul pur). Creatorul a transmis același mesaj tuturor profeților de-a lungul istoriei. Similitudinile dintre religii provin de la Dumnezeu, sursa comuna a celor doua, iar diferențele au apărut din cauze umane.


Mesajul lui Dumnezeu trebuie să fie un mesaj pentru toate creaturile Lui. Ar trebui să fie simplu și ușor de înțeles. Ar trebui să se bazeze, de asemenea, pe o legătură directă cu Dumnezeu.


Islamul, care înseamnă supunere totală față de Creator și închinarea la El, fără vreun intermediar, a fost mesajul tuturor profeților de-a lungul istoriei omenirii. Este dreptul Creatorului să fie venerat singur.


La începutul creării omenirii, a fost făcut un legământ între Dumnezeu și oameni. Dumnezeu a adunat toate ființele umane laolaltă și le-a făcut să depună mărturie despre Unitatea și Unicitatea Lui. De aceea, există inima conștiinței fiecărui om, o recunoaștere a existenței și a unității lui Dumnezeu, a Creatorului său. Soarele, păsările și toate creaturile lui Dumnezeu se supun în mod natural Lui (o traducere literală a cuvântului Islam este Prezentarea).


Diferențele dintre religii se referă la intermediari și nu la Creator. Dacă toți s-ar închina numai lui Dumnezeu, Cel Creator, fără parteneri sau intermediari, noi toți am fi uniți. Aceasta este cheia pentru a aduce armonie și unitate lumii. Dumnezeu a spus: “Spune: O, voi oameni ai Scripturii, veniți la un cuvânt comun între noi și voi: să nu-L adorăm decât pe Allah, să nu-L asociem cunimic, să nu ne luăm unii pe alții drept dumnezei, în afară de


17


Allah.Apoi dacă ei vor întoarce spatele, spuneți-[le]: Mărturisiți [cel puțin] că noi suntem supuși! ” (Coran 3 :64)


Dumnezeu este suficient pentru Sine, El nu are nevoie să-Și ia un fiu, o soție, să se nască sau să fie născut. Nimeni nu are nicio asemănare cu El.


Termenul ‘Fiul lui Dumnezeu’ nu a fost folosit literal, deoarece în Biblie, Dumnezeu se referă la mulți dintre slujitorii Săi aleși ca „fii”. Evreii credeau că Dumnezeu este Unul și că nu are nici soție, nici fiu în vreun sens literal, așa că termenul ‘Fiul lui Dumnezeu’ facea referire la ‘rob al lui Dumnezeu’. Unii dintre urmașii lui Iisus care au venit din medii grecești sau romane au folosit în mod greșit acest termen. În moștenirea lor, termenul ‘fiu al lui Dumnezeu’ a însemnat o încarnare a unui zeu sau a unei persoane născute dintr-o uniune fizică între un zeu masculin și o femeie.


Dumnezeu este perfect ; nu are nevoie să moară pentru noi. El dă viața și moartea, așa că nu a murit și nu a fost înviat. El l-a salvat pe Profetul Său - Iisus - și l-a protejat, iar El îi ajută și îi protejează pe credincioși.


Dumnezeu este cel mai milos față de creaturile Lui, mai mult decât o mamă pentru copiii ei, așa că îi iartă de fiecare dată când se căiesc.


Lecția pe care Dumnezeu o dă întregii omeniri când acceptă căința lui Adam pentru că a mâncat din fructul interzis este prima instanță a iertării manifestate de Dumnezeu față de omenire. Nu există nicio problemă a păcatului original. Fiecare suflet poartă povara propriului păcat. Aceasta arată natura milostivă a lui Dumnezeu. Iertarea nu denaturează justiția, nici nu justifică iertarea.


18


Oamenii se nasc fără păcate; numai după ce ajung la vârsta pubertății sau maturității, ei sunt trași la răspundere pentru păcatele lor.


Nu există o superioritate a vreunei rase față de o alta. El laudă fiecare individ pe baza evlaviei și a neprihănirii, iar acest lucru reflectă manifestarea numelor și a atributelor lui Dumnezeu (Cel Drept, Cel Înțelept etc.). “O, voi oameni! Noi v-am creat pe voi dintr-un bărbat și o muiere și v-am făcut pe voi popoare și triburi, pentru ca să vă cunoașteți. Cel mai cinstit dintre voi la Allah este cel mai evlavios dintre voi. Allah este Atoateștiutor [și] Bineștiutor ['Alim, Khabir].” (Coran 49:13)


Unul dintre cele mai mari atribute ale lui Dumnezeu este Atotștiutor; El nu creează nimic în zadar, El este înălțat! El creează lucruri din motive care reflectă marea Sa Înțelepciune.


“Noi n-am creat cerul, pământul şi ceea ce se află între ele în joacă.” (Coran 21:16)


Oamenii nu pot fi acuzați de păcatele pe care nu le-au comis, și nici nu pot obține mântuirea dacă că nu au încercat să fie buni. Viața omului este un test și fiecare suflet este responsabil pentru propriile lui acțiuni.


“Să nu-i omori pe părinţi pentru copii şi nici pe copii pentru părinţi. Fiecare om să fie omorât pentru păcatul lui.” (Deuteronom 24 :16) “Și nu va purta nici un suflet povara altuia. Iar dacă un suflet încărcat va chema după ajutor, nimic din povara sa nu va fi purtat [de altcineva], nici dacă ar fi o rudă apropiată. Tu îi previi numai pe aceia care au frică de Domnul lor, atunci când ei nu sunt văzuți [de alți oameni], și care împlinesc Rugăciunea [As-Salat]. Iar acela care se curățește nu se curățește decât pentru sine însuși și la Allah este întoarcerea.” (Coran 35: 18)


19


Această viață nu este destinația noastră finală. Dumnezeu nu a creat ființe umane doar ca să mănânce, să bea și să se reproducă. Dacă ar fi așa, animalele ar fi considerate mai bune decât oamenii, deoarece mănâncă, beau și se reproduc, dar nu sunt responsabili pentru acțiunile lor. Dumnezeu a onorat ființe umane și le-a favorizat deasupra multor creaturi ale Sale. “Noi i-am cinstit pe fiii lui Adam și i-am purtat pe ei pe uscat și pe mare și le-am dat lor ca hrană felurite bunătăți și i-am ales pe ei înaintea multor altora din cei pe care i-am creat.” (Coran 17:70)


20


Mărturisesc că nu există alt Dumnezeu decât un Dumnezeu (Allah), că El nu are nici un partener sau fiu, și mărturisesc că Muhammad este slujitorul Său și ultimul Său trimis. Mărturisesc că Iisus Hristos este slujitorul și mesagerul Său.


21

fatensabri.com


faten.sabri@yahoo.com


la luz-the light


la luz (the light)


laluz_thelightArticole recente

Mesajul Adevărat al l ...

Mesajul Adevărat al lui Iisus Hristos ÎN CORAN ȘI BIBLIE

ÎNTREBĂRI CU PRIVIRE ...

ÎNTREBĂRI CU PRIVIRE LA PROBLEMELE DE SEX ȘI INTIMITATE AM RĂSPUNS 1 (VEDERE ISLAMICĂ)

Preoţi care au îmbrăţ ...

Preoţi care au îmbrăţişat Islamul