De kunst van het luisteren

De kunst van het luisteren

Alle lof behoort aan Allah.
Als een persoon u iets begint te vertellen, of dit nou
publiekelijk is of in het privé, wat u al heel goed wist, zou u zich
moeten voordoen alsof u het niet wist. Haast u niet om uw kennis
te openbaren, of zijn uitlatingen in de weg te staan. Laat in plaats
daarvan uw aandacht en concentratie zien. De gerespecteerde
Tabi’ī Imam Atā ibn Abī Rabah zei: “Een jongeman zou mij iets
vertellen dat ik al gehoord had voordat hij was geboren. Toch
zou ik naar hem luisteren en doen alsof ik het nooit eerder had
gehoord.”
Khālid ibn Safwan al-Tamīmī, die vaak het hof bezocht van de
twee Khalifa’s, `Umar ibn Abdul `Azīz en Hishām ibn `Abdul
Mālik, zei: “Als een persoon jou iets vertelt dat jij al eerder hebt
gehoord, of nieuws vertelt dat jij al eerder bent te weten
gekomen, onderbreek hem dan niet om jouw kennis te vertonen
aan degenen die aanwezig zijn. Dit is brutaal en ongemanierd.”
De gerespecteerde Imam `Abdullāh ibn Wahab al-Qurayshī Al-
Masrī, een metgezel van Imam Mālik, al-Layth ibn Sa`d en al-
Thawrī, zei: “Soms als een persoon mij een verhaal vertelde dat
ik al wist voordat zijn ouders waren gehuwd, zou ik er toch naar
luisteren en doen alsof ik het nooit had gehoord.”
Ibrāhīm ibn al-Junayd zei: “Een wijze man zei eens tegen zijn
zoon: ‘Leer de kunst van het luisteren zoals je de kunst van het
spreken leert.’”
Goed luisteren betekent het onderhouden van oogcontact, de
spreker toestaan om het gesprek af te maken, en jouw drang om
zijn toespraak te onderbreken tegen te houden. Al-Hāfiz al-Khatīb
al-Baghdādī zei in een gedicht: “Onderbreek nooit een gesprek,
Ondanks dat je het binnenstebuiten kent.”
4
www.islamhouse.com
Islam voor iedereen !

< PREVIOUS NEXT >