Artikelen

De maand van shawal

Alle lof behoort aan Allah.


Het vasten van 6 dagen in de maand Shawwaal


De maand Ramadan helemaal vasten + 6 dagen van de maand


Shawal = 360 dagen gevast = 1 Jaar


Het vasten van zes dagen van Shawwaal na het verplichte vasten


van de Ramadan is Sunnah Mustahabbah, niet waajib. Het is


aangeraden voor de moslim om zes dagen van Shawwaal te vasten


en hierin is een grote deugd en een immense beloning. Degene die


deze zes dagen vast, zal een beloning opgetekend krijgen alsof hij


het hele jaar gevast had, zoals is overgeleverd in een sahih hadith


van de Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam). Abu Ayyub


(radiAllahu ‘anhu) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van


Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) gezegd heeft: “Degene die de


Ramadan vast en het opvolgt met zes dagen van Shawwaal, het zal


zijn alsof hij een heel leven gevast heeft.” (Overgeleverd door


Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidhi, al-Nisaa’i en Ibn Maajah)


De Profeet (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) legde dit uit toen hij zei:


“Degene die zes dagen na (Eid) al-Fitr vast, heeft het jaar voltooid:


degene die een goede daad (hasanah) verricht, zal tien hasanaat


krijgen).”


Volgens een andere overlevering:


“Allah heeft voor elke hasanah tien anderen gemaakt, dus een


maand is als het vasten van tien maanden en het vasten van zes


dagen voltooit het jaar.” (al-Nisaa’i en Ibn Maajah. Zie ook Sahih


al-Targheeb wa’l-Tarheeb,1/421).


4


Het is ook overgeleverd door Ibn Khuzaymah met de woorden:


“Het vasten van de maand Ramadan levert de beloning van tien


(maanden) op en het vasten van zes dagen levert de beloning van


twee maanden op, en dat is het vasten van het hele jaar.”


De Hanbali en Shaafa’i fuqaha’ hebben verklaard dat het vasten


van zes dagen van Shawwaal na het vasten van de Ramadan ervoor


zorgt dat het is alsof men een heel jaar van verplichte vasten


gevast heeft, want de vermenigvuldiging van de beloning is zelfs


van toepassing op naafil-vasten, want elke hasanah levert de


beloning van tien hasanat op.


Een ander belangrijk voordeel van het vasten van zes dagen van


Shawwaal is dat het tekortkomingen in het verplichte vasten van


de Ramadan van een persoon goedmaakt, want niemand is vrij van


tekortkomingen of zonden die een negatief effect hebben op het


vasten. Op de Dag der Opstanding zullen een aantal van zijn


naafil-daden genomen worden om de tekortkomingen in zijn


verplichte daden goed te maken, zoals de Profeet (sallAllahu


‘alayhi wa


salaam) heeft gezegd: “Het eerste waar de mensen op de Dag der


Opstanding voor ter verantwoording zullen worden geroepen, zal


hun salaah (gebed) zijn.


Onze Heer, Geprezen en Verheven is Hij, zal tegen Zijn engelen


zeggen (hoewel Hij het het beste weet): ‘Kijk naar de salaah van


Mijn dienaar, of het volledig of onvolledig is.’ Als het perfect is,


zal het als perfect opgetekend worden en als iets tekortschiet, zal


Hij zeggen: ‘Kijk of Mijn dienaar een aantal vrijwillige (naafil)


gebeden heeft verricht.’ Als hij een aantal


vrijwillige gebeden heeft verricht, zal Allah zeggen: ‘Voltooi de


verplichte handelingen van Mijn dienaar met zijn vrijwillige


handelingen.’ Dan zullen al zijn handelingen op een vergelijkbare


5


wijze behandeld worden.” (Overgeleverd door Abu Dawud). Je kunt beginnen met het vasten van zes dagen van Shawwaal vanaf de tweede dag van Shawwaal want het is haram om op de dag van Eid te vasten. Je kunt de zes dagen op elk moment van Shawwaal vasten, hoewel de beste goede daden degenen zijn die het snelst gedaan worden.


Het permanente comité ontving de volgende vraag:


Zou het vasten van de zes dagen onmiddellijk na de Ramadan verricht moeten worden, na de dag van Eid, of is het toegestaan om het een paar dagen na Eid in de maand van Shawwaal te doen of niet?


Ze antwoordden als volgt:


Deze dagen hoeven niet onmiddellijk na Eid al-Fitr gevast te worden; het is toegestaan om één of meer dagen na Eid te beginnen met het vasten ervan en het mag achtereenvolgens of apart gedaan worden tijdens de maand van Shawwaal; het hangt ervan af wat gemakkelijk is voor een persoon. Er is genoeg bewegingsruimte in deze kwestie en het is niet verplicht, het is Sunnah. Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah, 10/391


Als iemand een aantal dagen van de Ramadan gemist heeft, zou hij deze eerst in moeten halen en dan de zes dagen van Shawwaal vasten, want hij kan het vasten van de Ramadan niet opvolgen met


6


zes dagen van Shawwaal tenzij hij zijn Ramadan-vasten eerst voltooid heeft.


Fataawa al-Lajnah al-Daa’imah, 10/392


Vraag: Wat moet een vrouw eerst doen; de zes aanbevolen dagen van Shawwaal vasten of de dagen die zij nog moet inhalen van de maand Ramadan, vanwege haar ongesteldheid? Antwoord: Alle lof zij Allah.


Als zij de beloning wilt verdienen die wordt genoemd in de overlevering van de Profeet (vrede zij met hem): “Wie (de maand) Ramadan en daarop zes dagen van (de maand) Shawwaal vast, het is alsof hij het gehele jaar heeft gevast.” (Moeslim) Dan dient zij eerst de dagen van de maand Ramadan in te halen en vervolgens de zes dagen van de maand Shawwaal te vasten, zodat de overlevering ook op haar van toepassing zal zijn en zij de genoemde beloning zal verdienen.


Wat betreft de toelaatbaarheid van het uitstellen van het inhalen van de dagen van de maand Ramadan, dit is toegestaan, zolang zij deze maar voor de volgende Ramadan inhaalt.


Sheich Mohammed Saalih al-Munajjid.Recente berichten

De Islam is de religi ...

De Islam is de religie van de Heer der Werelden

DE ISLAM IS DE RELIGI ...

DE ISLAM IS DE RELIGIE VAN DE HEER DER WERELDEN

EEN BOODSCHAP VAN EEN ...

EEN BOODSCHAP VAN EEN MOSLIMPREKER AAN EEN CHRISTEN