सामग्री

De opvoeding in de Islam

Alle lof behoort aan Allah.


De islam spoort aan om kinderen een deugdzame opvoeding te


geven die gebaseerd is op het bijbrengen van goede manieren, en


op het zorgzaam voorkomen dat kinderen slechte manieren zullen


behelzen. Op deze manier zullen zij tot rechtschapenen met


verantwoordelijkheidsgevoel en edele manieren opgroeien.


Het valt niet te betwijfelen dat het bijbrengen van goede manieren


een grote inspanning van de vaders en moeders vereist, want dit


proces vergt lange tijd en is afhankelijk van verschillende


opvoedingsmethoden.


En de Koran spoort ons aan om onze kinderen een volmaakte


opvoeding te geven, zo heeft Allah gezegd: “Voorwaar, hij die


haar (de ziel) loutert, zal welslagen. En waarlijk verliest hij die


haar bederft.” En zo heeft Allah over zijn edele boodschapper


(vrede en zegeningen zij met hem) gezegd: “En voorwaar, jij


beschikt over een hoogstaand karakter.”


De islam bevat een verzameling van lovende eigenschappen zoals


oprechtheid, vrijgevigheid, rechtvaardigheid, loyaliteit, moed,


tolerantie en geduld. En om deze lovende eigenschappen en goede


manieren te kunnen bijbrengen, dienen wij de kinderen het concept


in te prenten om voortdurend toezicht over onszelf te houden, en


om van Allah en Zijn boodschapper (vrede en zegeningen zij met


hem) te houden, en om de Schepper zowel in het openbaar als


wanneer wij alleen zijn te vrezen.


Eén van de belangrijkste methodes die wij kunnen gebruiken om


goede manieren aan onze kinderen te onderwijzen, is zelf een goed


voorbeeld te zijn. Ouders dienen te beseffen dat zij een enorm


grote invloed op hun kinderen hebben, en daarom dienen zij een


4


voorbeeld te geven aan hun kinderen met betrekking tot het


geordend en hygiënisch leven, en het hechten aan zorg aan


oprechtheid en vrijgevigheid, voorts aan de etiquette voor het


voeren van een gesprek.


Daarom is het aanbevolen om voorbeelden te geven aan de hand


van de biografie van de profeet en het leven van de metgezellen en


de volgelingen, in de vorm van vereenvoudigde verhalen waarmee


het mogelijk is om de karakters van de kinderen in positieve zin te


ontwikkelen.


Verder is het aanbevolen om de kinderen eraan te laten wennen om


gesprekken op rustige manieren te voeren. Ook dienen wij met een


aandachtig oor naar hen en naar hun ideeën en meningen te


luisteren. Bovendien dienen wij onze ideeën en meningen op een


overtuigende manier over te brengen, zodat deze een gunstig effect


zullen hebben op hun overtuiging en op hun welwillendheid


tegenover het voeren van een dialoog.


Tot de opvoedingsmiddelen behoort ook het schenken van


symbolische beloningen aan onze zonen en dochters. Dit kunnen


materiële beloningen zijn, of beloningen die een geprezen


bewondering uiten, en een motiverende werking hebben. Wel


dienen er met mate beloningen uitgedeeld te worden zodat er geen


hoge prijs tegenover het ontwikkelen van goede manieren zal


staan.


Een ander middel is dat de ouders het leven van het kind


gestructureerd inrichten zodanig dat hij bijvoorbeeld zijn kamer


opruimt nadat hij wakker wordt, zijn ontbijt klaarmaakt, zijn


moeder met de boodschappen helpt, geen overlast aan de buren


bezorgt, enz. Het houdt ook in dat wij onze kinderen eraan laten


wennen om problemen op te lossen door rustige gesprekken te


voeren, en om de kinderen overtuigingskracht en tolerantie bij te


brengen.


5


Het valt niet betwijfelen dat deze middelen en stimulansen de


kinderen zullen helpen met het op een wetenschappelijke wijze


beheren van hun leven, dat gebaseerd is op de logica en


overtuiging en op het confronteren van problemen in hun leven.


www.islamhouse.com


Islam voor iedereen !हाल के पोस्ट

एक मुस्लिम उपदेशक का ...

एक मुस्लिम उपदेशक का एक ईसाई व्यक्ति के लिए एक संदेश

शवल के छह दिन के उपवा ...

शवल के छह दिन के उपवास का पुण्य

लेखकः अब्दुल अज़ीज बि ...

लेखकः अब्दुल अज़ीज बिन अब्दुल्ला बिन िाज