CORANUL ŞI ŞTIINŢA MODERNĂ compatibile sau incompatibile?